Lösning för bostadskrisen: Snabba och billiga hyreshus

Nu är det prefabricerade hyreshus som gäller. Alla kommuner erbjuds att köpa standardiserade hyreshus i 2–6 våningar. Husen kan resas på mindre än ett år. Priset är fast.

Under strecket
Publicerad

Hyreshus som prefab, Lindbäcks Bygg.

Foto: Arkitekter Engstrand och Speak

Hyreshus som prefab, NCC.

Foto: Arkinova Arkitekter
Annons

Ett nytt avtal hos SKL, Sveriges kommuner och landsting, väcker nytt hopp om att lindra bostadskrisen.

Efter förhandlingar har kommunernas paraplyorganisation SKL enats med en rad byggbolag om fasta priser på permanenta flerbostadshus som kan stå inflyttningsklara inom ett år efter beställning.

Annons
Annons
Annons