X
Annons
X

Lösning för bostadskrisen: Snabba och billiga hyreshus

Nu är det prefabricerade hyreshus som gäller. Alla kommuner erbjuds att köpa standardiserade hyreshus i 2–6 våningar. Husen kan resas på mindre än ett år. Priset är fast.

Läs mer om Flyktingarna och bostadsbristen
Hyreshus som prefab, Lindbäcks Bygg.
Hyreshus som prefab, Lindbäcks Bygg. Foto: Arkitekter Engstrand och Speak

Ett nytt avtal hos SKL, Sveriges kommuner och landsting, väcker nytt hopp om att lindra bostadskrisen.

Hyreshus som prefab, Lindbäcks Bygg.

Foto: Arkitekter Engstrand och Speak Bild 1 av 2

Hyreshus som prefab, NCC.

Foto: Arkinova Arkitekter Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X