Annons
X
Annons
X

Nytt projekt ska hitta unga sexsäljare på nätet

Ungdomsjouren i Stockholm ska ge sig ut på nätet för att hitta unga som säljer sex.

Bup Grindens psykologer och kuratorer tar emot direkt om du själv söker dig dit och varit med om sexuella övergrepp.

MER LÄSNING:
Svårt veta när sex blir destruktivt

I augusti startade Ungdomsjouren i Stockholm stad ett projekt för att nå barn och ungdomar som säljer sex via nätet. Via hbt-sajten Qruiser och snyggast.se ska ungdomar kunna komma i kontakt med socialsekreterarna.

Hittills har Ungdomsjouren sökt upp ungdomarna fysiskt,

Annons
X

i riskmiljöer som Sergels torg och Malmskillnadsgatan i Stockholms city. Nu ska Ungdomsjouren för första gången ut på nätet.

– Studier visar att många använder nätet för att sälja sex, säger Johanna Löfvenius, projektledare för ”Socialtjänsten On­line.”

Sajterna Qruiser och snyggast.se är ålagda att stänga av en person som säljer sex, men många kan fortsätta genom att skapa ett nytt användarkonto. Tanken är att Ungdomsjouren ska erbjuda hjälp till minder­åriga som tar sexuella kontakter för att sälja sex, men också att arbeta upp­sökande och förebyggande.

Hur de rent konkret ska få kontakt med ungdomarna är ännu oklart, metoden är helt ny.

– En idé är att vi ska finnas på sajterna med en profil och öppet erbjuda hjälp och stöd. Jag tror inte på att vi ska vara alltför efterhängsna, utan istället låta ungdomarna själva ta kontakt, säger Johanna Löfvenius.

Vi prioriterar ungdomar som kommer självmant, för just då är de motiverade att ta emot hjälp.
Moa Mannheimer.

Det kan ske via telefon, chatt eller personligt möte, om personen känner sig redo för det. Målet är att få kontakt med minst 70 barn och ungdomar under projektet som sträcker sig fram till sista december 2013. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholm.

De som vill få hjälp direkt kan ta kontakt med Bup Grinden i Stockholm. Dit kan barn och ungdomar som bland annat har utsatts för sexuella övergrepp vända sig. Verksam­heten hör till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) inom landstinget och enheten är unik i Stockholms län. Här arbetar psykologer, kuratorer samt läkare.

De flesta har fått en remiss från en lokal Bup-mottagning. Andra kommer via socialtjänsten och ett fåtal söker sig dit själva. Den sistnämnda gruppen kan vara säker på att få kontakt fort.

– Vi prioriterar ungdomar som kommer självmant, för just då är de motiverade att ta emot hjälp, säger Moa Mannheimer, tf enhetschef på Bup Grinden.

Vid det första mötet försöker man ringa in problemet tillsammans med den som vänt sig till Bup Grinden.

– Hur hänger allt ihop? Vad drar igång beteendet? Vilka funktioner fyller det? Vad har jag för utrymme att förändra saker och ting? är frågor man försöker få svar på, berättar Moa Mannheimer.

Men både Bup och vården överlag behöver bli bättre på att hitta de unga som har sex som självskadebeteende, anser hon.

– Många unga verkar också tycka att det är deras eget fel och söker inte hjälp. De vi träffar mår generellt sett väldigt dåligt, både från erfarenheterna av sina sexuella kontakter och and­ra händelser i livet. Det krävs mer kunskap för att hitta dem och motivera dem att få vård.

Sara Sjöström

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X