Annons
X
Annons
X

Nytt program för arkitektur

Debatten om Stockholms utseende är glädjande, skriver stadsbyggnadsrådet Regina Kevius som tänker bjuda in sakkunniga och allmänhet till diskussion om ett nytt ­arkitekturprogram för Stockholm.

(uppdaterad)

De senaste veckorna har stadsbyggandet i Stockholm debatterats på denna sida. Det är positivt att så många kunniga och engagerade människor deltar i det samtalet. Debattens olika inlägg illustrerar också vilka utmaningar som vi står inför i att utveckla morgondagens Stockholm.

För sanningen är att det inte finns några enkla vägar. En stad, och i synnerhet en växande storstad, är komplex. Svaren finns inte i de ytterlighetspositioner som antingen vill bygga nytt och högt eller som vill bevara och skydda.

Stockholms egen historia visar på att vi får det bästa resultatet när vi framgångsrikt lyckas hitta vägen mellan dessa ytterligheter när vi bygger nytt och utvecklar, samtidigt som vi slår vakt om befintliga värden i stadsmiljön.

Annons
X

Utmaningen består i att både lösa bostadsbristen och samtidigt höja kvaliteten i byggandet. Vi måste gestalta nya stadsdelar så att de även om 50 eller 100 år upplevs som lika attraktiva som innerstaden och det på ett sätt som tar hänsyn till Stockholms närhet till natur och vatten.

För när vi bygger nya stadsdelar enligt idén om en nära, tät och blandad stad då är det i praktiken nya malmar vi bygger. Det perspektivet måste finnas med hela vägen. Därför arbetar vi för närvarande med att ta fram en grönstrategi och ett arkitekturprogram för Stockholm.

Ambitionen med arkitekturprogrammet är att höja kvaliteten i byggandet i vår stad och att arkitekturens och inte minst arkitekternas betydelse ska öka. Alltför många bra arkitekturförslag i Stockholm har tunnats ut till oigenkännlighet eller mynnat ut i intet. Vi kommer under året att bjuda in såväl sakkunniga på området som stockholmarna att tycka till om detta.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi arbetar för ett Stockholm där både form och innehåll är betydelsefulla. Där vi inte bara uppfyller bostadsmål, utan också mål om en vackrare stad, med kloka tillägg vars innehåll kan lyfta de platser och stadsdelar som alltför länge varit satta på undantag.

  Regina Kevius

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X