Annons
X
Annons
X

Nytt om människans tidiga historia

Den moderna människan kom till södra Afrika betydligt tidigare än vad man hittills trott. Nya fynd tyder på att människor kom till kontinentens södra del redan för 44 000 år sedan, 20 000 år tidigare än man tidigare trott.

Foto: PAOLA VILLA, UNIVERSITY OF COLORADO

Enligt Kjel Knutsson, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, kan det innebära att människan lämnade Östafrika, varifrån vi alla härstammar, och erövrade världen på en och samma gång.

- Det har pågått en intensiv debatt i åtminstone 20 år om när moderna människor kom till södra Afrika.

De nya resultaten kommer från mer exakta dateringar av fynd som gjorts i Border Cave, en grotta i Lebombo-bergen på gränsen mellan Sydafrika och Swaziland. Med hjälp av kol 14-metoden har forskare vid University of Colorado daterat olika föremål av organiskt material som dessa förhistoriska människor tillverkat och använt.

Annons
X

Bland fynden finns bland mycket annat pilspetsar av horn och en sorts grävpinnar som forskarna tror har använts för att gräva fram termitlarver och annat ätbart i jorden. Forskarna hittade även rester av bivax som grottinvånarna samlat och antagligen använt för att preparera strängar till pilbågar.

- Allt det här tyder på att vi har att göra med en anatomiskt mer modern människa, säger Kjel Knutsson.

Dateringarna, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, visar att föremålen kommer från människor som levde i grottan för mellan 42 000 och 44 000 år sedan.

– Det innebär att moderna människor kom till södra Afrika ungefär samtidigt som till Europa, säger Paola Villa vid University of Colorado Museum of Natural History.

De människor som fanns i grottan tillhörde ett jägar-samlarsamhälle som antagligen är släkt med det så kallade san-folket som levde kvar i området ända till de första vita människorna kom i mitten av 1600-talet. I dag finns san-folket bland annat i Kalahariöknen där många fortfarande lever på traditionellt vis.

- San-folket trängdes antagligen undan, både av vita nybyggare och de bantufolk som brukade jorden och som kom norrifrån, även om ingen vet säkert vad som hände, säger Kjel Knutsson.

– Man kan tycka att fynd som dessa inte har så stor betydelse, men i Sydafrika liksom på många ställen i världen kan frågor som dessa vara oerhört känsliga. Det handlar dels om hur vi människor ser på oss själva, vår historia, men också om länder och grupperingar som kan använda fynd som dessa i politiska syften. I Sverige har vi haft liknande diskussioner kring samerna och deras ställning som ursprungsbefolkning.

En annan fråga är vad som hände med de förmänniskor som vi vet levde i södra Afrika och i Europa när den moderna människan plötsligt dök upp på scenen.

– Att de försvann är det enda vi säkert vet, men inte hur. Tidigare trodde man att de blev utkonkurrerade, men nu tror man att de kan ha blandats upp med oss, eftersom man har man hittat rester från deras dna i vårt eget. Om moderna människor kom till södra Afrika och förmänniskorna försvann samtidigt som i Europa vore det intressant eftersom det kan tyda på en synkron process då vi människor lämnade Östafrika och erövrade resten av kontinenten och Europa.

Annons
Annons
X
Foto: PAOLA VILLA, UNIVERSITY OF COLORADO Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X