Hela denna artikel är en annons

50 000 ingenjörer saknas – så kan trenden vändas

2030 kommer det vara en brist på drygt 50 000 ingenjörer i Sverige. För att vända trenden arbetar Mattecentrum tillsammans med NCC för att få unga intresserade av matematik och vetenskap.

– Vi bygger i Sverige som aldrig förr. För att bygga i den takt som efterfrågas är det tydligt att det behövs fler ingenjörer, säger My Kiiman-Håll, Head of Employer Branding, på NCC.

I SCB:s rapport framhävs vikten av att antalet studenter som börjar på högskoleingenjörsutbildningen ökar, till och med fördubblas.
I SCB:s rapport framhävs vikten av att antalet studenter som börjar på högskoleingenjörsutbildningen ökar, till och med fördubblas.

När Statistiska Centralbyrån 2013 släppte rapporten ”Ingenjörerna” slog de fast att det 2030 kommer vara en brist på 50 000 ingenjörer i Sverige. Det riskerar att bli en stor bromskloss för planerna att under samma period öka tempot i byggandet av fler nya bostäder och bygga ut infrastrukturen i Sverige.

Att hitta rätt kompetens är redan idag en utmaning för byggföretagen. En stor del av branschens tillväxt dimensioneras av kompetensen som finns att tillgå, vilket ställer till problem.

– I dag måste du som ingenjör vara tekniskt kunnig, men lika viktigt är förmågan att samarbeta med många olika kompetenser och leda komplexa projekt. Det är framförallt där vi ser en brist redan idag, bland exempelvis projektchefer och platschefer säger My Kiiman-Håll.

Hon fortsätter.

– Det behövs fler ingenjörer och samtidigt en ökad mångfald bland de som väljer att bli ingenjör. Vi vill tidigt visa vad du kan åstadkomma med bra matematikkunskaper, att det faktiskt är ett verktyg för att få vara med och påverka hur samhället ser ut framöver.

Krävs 9 000 per år

I SCB:s rapport framhävs vikten av att antalet studenter som börjar på högskoleingenjörsutbildningen ökar, till och med fördubblas. Det som krävs är att 9 000 personer som påbörjar en högskoleingenjörsutbildning – varje år. För NCC är detta en stor utmaning eftersom arbetskraft med ingenjörskompetens är avgörande för att kunna utvecklas.

Även om ingenjörsbristen är en stor utmaning arbetas det hårt med lösningar. NCC har inlett ett samarbete med Mattecentrum, en politiskt obunden förening som erbjuder gratis hjälp i matematik till elever och studenter i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och stimulera intresset för matematik bland barn och ungdomar. Det i sin tur leder till att fler söker sig mot ingenjörsutbildningar efter grundskolan.

– Vi kan inte välja, vi måste arbeta både här och nu för att utveckla våra medarbetare idag men också arbeta på lång sikt för att inspirera fler och nya grupper att välja ingenjörsyrket i framtiden. Matematik förtjänar en positiv klang. Om vi kan sänka trösklarna för att komma in och lära sig hur kul naturvetenskap och matematik kan vara hjälper det alla, säger Kiiman-Håll.

Naturligt att engagera sig i

Hon pekar på att Mattecentrums verksamhet är ett naturligt område för NCC att engagera sig i. Många av de anställda väljer att ställa upp utanför arbetstid för att vara med och bidra till att lära ungdomar matematik.

– Det är häftigt när något plötsligt blir begripligt som man inte tidigare förstått, det är häftigt att se i ungdomarna. Man vet ju själv hur det känns. Dagens barn och ungdomar har en naturlig koppling till datorer och teknik, om man kan kombinera det med en gedigen matematikkunskap kommer de sopa oss som jobbar i dag av banan helt och hållet, säger Kiiman-Håll.

Hur bra är dina matematikkunskaper? Gör NCC:s quiz här och se hur långt du kan hjälpa till med matematik.

Läs här ifall du vill veta mer om Mattecentrum.

I SCB:s rapport framhävs vikten av att antalet studenter som börjar på högskoleingenjörsutbildningen ökar, till och med fördubblas.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X