Annons
X
Annons
X

Nytt förslag om öppnare register

Det ska bli lättare att få skadestånd av staten när den personliga integriteten kränkts. Alliansen föreslår också tuffare registerregler. Ett telefonsamtal ska räcka för den som vill få alla uppgifter om sig själv. Integritetsexperter välkomnar förslagen, men menar samtidigt att de är en droppe i havet.

(uppdaterad)

Den borgerliga Alliansen är i akut behov av reformer på integritetsområdet, larmade ungdomsförbunden i en debattartikel före jul. Då hade SCB:s stora partisympatimätning visat att knappt 28 procent av de unga väljarna stödjer regeringen. Den ”misslyckade” politiken när det gäller den personliga integriteten pekades ut som en av förklaringarna.

Allianspartierna kommer nu med ett batteri av förslag som de menar ska öka skyddet för den personliga integriteten. Det tyngsta är att det ska bli lättare att få skadestånd från staten.

– Vi vill göra lagstiftningen mycket tydligare så att enskilda vågar vända sig mot myndigheter som har begått fel, förklarar Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiske talesman, vars parti försöker skärpa profilen i frågor som gäller den personliga integriteten.

Annons
X

Förslaget ingår i det rättsprogram som de borgerliga tänker gå till val på och som alliansens arbetsgrupp – justitieminister Beatrice Ask (M), Johan Pehrson (FP), Inger Davidson (KD) tillsammans med Johan Linander – nu lägger sista handen vid.

Det går visserligen redan idag att med stöd av Europakonventionen om mänskliga rättigheter att bedriva process mot felande myndigheter, men enligt alliansen är rättsläget allt för otydligt.

– Att som enskild i det osäkra läget dra igång en skadeståndsprocess är svårt, menar Johan Linander och ger ett exempel där en patient fått sin sjukjournal med känsliga uppgifter offentliggjorda.

Förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt utreder nu på regeringens uppdrag hur en sådan stärkt lagstiftning ska se ut. Enligt Johan Linander skulle en viktig effekt vara att myndigheter blir noggrannare i sin behandling av enskilda av rädsla för att dras inför domstol.

– Det är mycket bra att det blir lättare för enskilda att driva process mot en myndighet som gjort fel, menar Pär Ström, integritetsombudsman vid den liberala tankesmedjan Den nya välfärden.

Allianspartierna utlovar också en registerrevision om de vinner valet.

– Ingen vet egentligen hur många och vilka register som finns, förklarar Johan Linander.

Uppskattningar har gjorts som säger att varje svensk i genomsnitt finns i runt 100 till 150 register. Myndigheter, statliga bolag och institutioner ska, med de borgerligas modell, tvingas visa vilka register de har, omfattningen av personuppgifter i dessa samt med vilket rättsligt stöd som uppgifterna har samlats in.

Det ska också bli enkelt för den enskilde att få vet vilka personliga uppgifter som finns registrerade. En kontakt med Datainspektionen ska räcka för att få fram information från samtliga register. Idag måste man, som SvD:s reporter Tobias Brandel har gjort här, gå till varje myndighet.

– Många medborgare har inte ens en aning om att registren finns och hur man ska gå till väga för att själv kunna kontrollera vad de innehåller, säger Johan Linander.

Förslagen att underlätta en registersökning välkomnas av Dennis Töllborg, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet:

– Det låter begåvat så länge som det är mitt beslut som enskild medborgare och inte myndighetens.

Pär Ström är också positiv.

– I grunden är det bra att man lättare kan få reda på vad som står om en själv. Och att det samordnas av en statlig myndighet så att det går enkelt för medborgaren att få fram den informationen, det känns spontant bra.

Pär Ström välkomnar också en registerrevision. Det är inte så ”dumt” om myndigheter tvingas motivera sina register. Samtidigt menar han att den borgerliga alliansen behöver göra betydligt mer för att ”putsa sin image efter FRA och Ipred”.

– De här sakerna gör ju inget underverk. Det är ett sätt komma med små symboliska saker, samtidigt som man i de stora viktiga frågorna fortsätter att försämra den personliga integritetens ställning. Det här är egentligen en droppei havet jämfört med de försämringar som kommit under mandatperioden, anser Pär Ström.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X