Nytt förslag om kallbadhus i Stockholm

Ytterligare ett förslag till kallbadhus, denna gång i Stockholms ström, ligger klart för beslut i byggnadsnämnden 27 september. Förslaget är en betydligt blygsammare variant av det hårt kritiserade projektet i Riddarfjärden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Förslaget lämnades in i våras men har hamnat helt i skuggan av det uppmärksammade större projektet i Riddarfjärden som nyligen ritats om till följd av den häftliga kritiken mot bygget.

Det nya förslaget till kallbadhus på Strömmen innehåller ingen hotelldel utan består enbart av ett halvcirkelformat kallbadhus med servering, bastu, omklädningsrum, trädäck man kan sola på och en nätomgärdad plats för badande. Byggnaden som har måttet 55 X 25 meter, är tänkt att placeras i Strömmen utanför Rosenbad, mitt emot Riksdagshuset. Hur många solande och badande som kommer att kunna beredas plats är oklart. Kostnaden för bygget är beräknad till runt 50 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons