Nytt år nya lagar - detta gäller i morgon

Under strecket
Publicerad
Annons

På 24 sidor sammanfattar regeringen nya lagar och förordningar inför årsskiftet. Varje departement har bidragit med de största förändringarna inom det egna området. Detta gäller från första januari 2003:
Rättssamhället:
En särskild, strängare straffskala för grova fall av hets mot folkgrupp införs.
Hets mot homosexuella som grupp kriminaliseras.
EU-samarbete:
Avvisnings- eller utvisningsbeslut som har fattats av annat EU-land kan verkställas av svenska myndigheter.

Sociala frågor:
Den som lämnar vävnadsprov ska informeras och lämna samtycke innan provet får tas och förvaras i en biobank.
Vid provrörsbefruktning ska även ägg och spermier som kommer från andra än paret som genomgår behandling få användas. Barn som tillkommit genom en provrörsbefruktning har rätt att få veta givarens identitet.
Grundnivån i föräldraförsäkringen höjs från 120 kronor till 150 kronor per dag.
Ekonomi:
Grundavdraget höjs för låg- och medelinkomsttagare (personer med inkomster upp till 264 200 kronor). Vid de
lägsta inkomsterna är höjningen 800 kronor och i inkomstskiktet 57 900-264 200 kronor, som mest 3 600 kronor.
Energiskatten på el höjs med 2,9 öre till 22,7 öre per kWh i södra Sverige och med 2,8 öre till 16,8 öre per kWh i norra Sverige.
Allmän förskola erbjuds fyra- och femåringar under tre timmar per dag. Den är gratis och ska omfatta minst 525 timmar per år.
Elever i gymnasieskolan får studiebidraget förlängt från nio till tio månader per år.
Den som får en skada godkänd som arbetsskada får rätt till kompensation för det inkomstbortfall som systemet med karensdag i sjukförsäkringen ger.
Personer som sitter i fängelse mister sjukersättning och aktivitetsersättning utom i början och slutet av anstaltsvistelsen.
En minimiskatt på cigaretter införs för att motverka så kallade lågpriscigaretter. Ett sådant paket blir cirka 3,50 kronor dyrare.
Resande från EU-länder får ta in ännu mer alkohol i Sverige från och med nyåret. Högsta tullfria kvot blir 5 liter starksprit, 6 liter starkvin, 52
liter vin och 64 liter starköl.
Tv-avgiften stiger med 72 kronor till 1 812 kronor per år.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons