X
Annons
X

Mohammad Fazlhashemi: Nytänkande visar vägen för islams modernisering

Allt sedan den muslimska världens möte med det moderna Europa har det förts en livlig debatt bland muslimska lärda om islams förhållande till den moderna idétraditionen. Många lärda avvisade kategoriskt varje tanke på förenlighet mellan dessa. Denna uppfattning har länge framstått som den muslimska världens monolitiska reaktion. Det har emellertid funnits många framstående skriftlärda som gett uttryck för en annan uppfattning. De har upplevt modernitetens mångfaldiga möjligheter, svarat på dess utmaning och talat för islams förenlighet med hela eller delar av moderniteten.

Redan under 1800-talet deklarerade den skriftlärde al-Afghani (1837–1897) att en övergång till europeisk konstitutionell styrelseform skulle lösa den muslimska världens politiska och sociala problem. Den skulle leda till framgång och framsteg i den muslimska världen på samma sätt som den hade gjort i Europa. Den shi'itiske skriftlärde Nâ'înî (1860-1936) försökte bevisa den europeiska konstitutionalismens förenlighet med islam med stöd av Koranen och dess påbud om rådslag samt profetens tradition då han tillgrep rådslag och respekterade majoritetens beslut.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X