Annons
X
Annons
X

Nytänkande krav för att lösa krisen

I ett nödläge måste Sverige frångå budgetdisciplinen. Finanskrisen gör också att regeringen bör byta fot i arbetsmarknadspolitiken. Så lyder råden från tunga experter.

I finanskrisens skugga presenterade den rödgröna oppositionen i går sina budgetalternativ. Höjningar av a-kassa och sjukförsäkring, satsningar på arbetsmarknadspolitiska åtgärder och pengar till att bygga ut infrastrukturen är gemensamma nämnare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.

– I vår budget går jobben före skattesänkningar. Det är den strategiskt mest viktiga frågan, sade Thomas Östros, socialdemokraternas ekonomiske talesman.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Han påminde om att hans parti och miljöpartiet gemensamt föreslår ett jobbpaket med bland annat 9 000 platser i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning nästa år. De tre partierna vill också samtliga höja studiemedlen och prioritera bostadsbyggande.

  Annons
  X

  Men skillnader finns också, framför allt i skattepolitiken. Bland annat säger socialdemokraterna och miljöpartiet ja till merparten av regeringens samlade jobbskatteavdrag medan vänsterpartiet säger nej. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill återinföra förmögenhetsskatten.

  – Det är oro i vår omvärld och det möter oppositionen med hög­re skatter och sämre stimulanser till arbete. Det är fullkomligt fel medicin, säger Stefan Attefall (kd), ordförande i finansutskottet.

  I sin budgetmotion håller vänsterpartiet också fast vid att det budgetpolitiska ramverket måste kunna diskuteras.

  Även professor Lars Jonung, ledande nationalekonom och på 90-talet ekonomisk rådgivare åt statsminister Carl Bildt, öppnar för förändringar av den statsfinansiella disciplinen. Han menar att det i ett nödläge måste vara möjligt att göra avsteg som en undantagsregel.

  – I en extremt djup kris får inte ramverket fungera som en tvångströja. Det vore värdefullt om finans­ministern och Thomas Östros säger att vi måste kunna acceptera stora budgetunderskott vid en djup kris, säger Lars Jonung.

  Detta budskap är inte detsamma som vänsterpartiets, understryker han. Här handlar det om att hantera enbart extrema krissituationer. Något sådant nödläge är det ännu inte, förklarar Lars Jonung, men ”risken finns där och vi ska vara mentalt redo att hantera den”.

  På SvD:s uppdrag har han jämfört Anders Borgs budget med det socialdemokratiska alternativet. Han ser inga stora skillnader. Båda budgetarna är ”väldigt försiktiga”. Däremot är han djupt kritisk till s-förslaget att åter­införa förmögenhetsskatten.

  – Det är en olycklig signal som kommer att begränsa återflödet av svenskt kapital, ett kapital som dessutom behövs nu när vi möter en ekonomisk nedgång.

  Även LO-ekonomen Dan Andersson har jämfört budgetarna. Han konstaterar att ingen av dem är till för att ”hantera den här situationen”. Det kommer att krävas fler åtgärder för att möta den djupare lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen.

  – Om regeringen vågade göra ett lappkast så skulle de byta a-kassepolitik nu. Det vore både ekonomiskt och politiskt motiverat, säger han.

  De rödgrönas satsningar på arbetsmarknadspolitiska utbildningar är riktiga, enligt professor Peter Fredriksson, generaldirektör för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering). Regeringen borde göra detsamma när varslen duggar tätt och arbetslösheten stiger.

  – Politiken har hittills varit väldigt inriktad på att minska antalet långtidsarbetslösa. Den är mindre inriktad på att minska inflödet i långtidsarbetslöshet.

  Regeringens politik har varit ”föredömlig” i högkonjunktur men nu måste politiken delvis göras om. Forskningen visar att de riktade och kvalitetssäkrade arbetsmarknadspolitiska åtgärder som genomfördes under 2000-talet fick effekt, påpekar Peter Fredriksson.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X