Annons

Nystartszoner ska lyfta områden

UTANFÖRSKAP Regeringen utser i dag en utredare som ska lämna förslag på hur nystartszoner ska kunna väljas ut och fungera. Tanken är att ekonomiska frizoner ska locka företag till utanförskapsområden, skriver de tre ministrarna Anders Borg, Maud Olofsson och Erik Ullenhag.

Under strecket
Publicerad

På många orter och i många delar av storstadsregioner i Sverige tilläts under många år utanförskapet växa sig stort och bita sig fast. Det har bidragit till att människors förmågor inte tagits till vara. På hög arbetslöshet, låg sysselsättning och frånvaro av ett lokalt näringsliv följer ofta uppgivenhet, förlorad självkänsla och social oro. Även om vi nu ser en vändning till det bättre, gäller det inte för alla delar av landet. Som ett led i att fortsätta minska utanförskapet har regeringen i dag beslutat om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, så kallade nystartszoner.

Mycket av det som är bra med dagens Sverige kommer från områden som ofta beskrivs som utsatta. Företag startas, ung
domar skaffar sig genom utbildning och hårt arbete bättre förutsättningar än vad deras föräldrar haft och
här finns mycket
av den kreativitet och skaparglädje som Sverige historiskt byggt sitt välstånd på. Det finns anledning för många människor som bor och verkar
i dessa områden att känna stolthet över vad de åstadkommit och hur de bidrar till samhället. Vid sidan av detta frodas tyvärr samhällsproblem som ofta är kopplade till arbetslöshet och segregation.

Annons
Annons
Annons