Nystartszoner löser flera problem

Bostadssegregationen och arbetslösheten måste tas på allvar. Förslaget med nystartszoner är ett sätt att komma åt flera problem på samma gång och försöken i Frankrike har gett positiva effekter, skriver Yves Zenou, professor i nationalekonomi.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Integration av tredjelandsmedborgare som bor och arbetar i EU har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga. För vissa av medlemsstaterna är invandring ett relativt nytt fenomen som till exempel Sverige, medan andra medlemsstater arbetat med invandrings- och integrationsfrågor under flera årtionden. Kanske har de nya invandrarländerna något att lära av de mer erfarnas framgångar och misstag?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons