Nystartszoner löser flera problem

Bostadssegregationen och arbetslösheten måste tas på allvar. Förslaget med nystartszoner är ett sätt att komma åt flera problem på samma gång och försöken i Frankrike har gett positiva effekter, skriver Yves Zenou, professor i nationalekonomi.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Integration av tredjelandsmedborgare som bor och arbetar i EU har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga. För vissa av medlemsstaterna är invandring ett relativt nytt fenomen som till exempel Sverige, medan andra medlemsstater arbetat med invandrings- och integrationsfrågor under flera årtionden. Kanske har de nya invandrarländerna något att lära av de mer erfarnas framgångar och misstag?

Bostadsorten spelar stor roll för arbetslösas möjligheter att förändra sin situation. Om det finns många arbetsplatser i närheten, ökar också chansen att hitta jobb. För invandrare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är detta av särskilt stor betydelse. En studie om flyktingar i Sverige som fick uppehållstillstånd 1990–91 visar att om det finns många jobb i förhållande till antalet boende nära individens bostad, så ökar individens chanser att vara i arbete. Starten i det nya landet blev avgörande för åtskilliga av invandrarna: de som inte från början kom in på arbetsmarknaden fick svårigheter även längre fram.

Annons
Annons
Annons