Annons

Nyproduktionen ökar igen

Tack vare den starka återhämtningen för svensk ekonomi vänder nu bostadsinvesteringarna upp igen och byggandet av bostäder ökar. Hos byggkoncernen Skanska har antalet nyproducerade bostäder fördubblats jämfört med katastrofåret i fjol.

Under strecket
Publicerad

Byggprojekten Iskristallen på Kungsholmen i Stockholm och Valhall i Uppsala.

Foto: SKANSKA Bild 1 av 1

Byggprojekten Iskristallen på Kungsholmen i Stockholm och Valhall i Uppsala.

Foto: SKANSKA Bild 1 av 1
Byggprojekten Iskristallen på Kungsholmen i Stockholm och Valhall i Uppsala.
Byggprojekten Iskristallen på Kungsholmen i Stockholm och Valhall i Uppsala. Foto: SKANSKA

SKANSKA DUBBLAR ANTALET BYGGDA BOSTÄDER I ÅR

Finanskris och lågkonjunktur tryckte ned antalet nyproduktioner i botten. Bostadsinvesteringar sköts upp eller uteblev helt. I Danmark skedde den kraftigaste nedgången bland dem nordiska länderna, tätt följt av Sverige. Även nedgången i våra grannländer Finland och Norge blev påtaglig men inte så pass dramatisk som för Sverige och Danmarks del.

Men tack vare Sveriges kraftfulla återhämtning och ombyggnadsinvesteringarnas goda utveckling ökar de totala bostadsinvesteringarna redan i år.

– Uppgången kommer tidigare och starkare än vi trott. Det märks på industriproduktionen som börjar återhämta sig, hushållens ökade förtroende på ekonomin och den starka efterfrågan på bostäder, säger Lars Björklund, vd för Skanskas Bostadsutveckling i Norden.

Annons
Annons

**
På grund av** att byggandet av nya bostäder minskade dramatiskt under 2009 är nu efterfrågan på bostäder rejält mycket större än tillgången, menar Lars Björklund som berättar att Skanska nu åter satsar på nyproduktion. Bland annat satsar de på nyproduktion utanför Uppsala med projektnamnet Valhall och på Kungsholmen som de kallar Iskristallen.

– I år bygger vi mer än dubbelt så många nya bostäder som i fjol. Men det är fortfarande en bit kvar tills vi kommer upp på de nivåer som vi låg på innan finanskrisen.

Om två till tre år tror Lars Björklund att de kommer att ha kommit upp på de nivåer som de hade 2007–2008 vad gäller antalet bostadsbyggandet.

Efterfrågan på nyproduktion är starkast i storstäderna men svårigheten att få tag på mark att bygga på här är ett problem.

– Vi letar med ljus och lykta efter mark i storstäderna. Planprocessen och dialogen med kommunerna är heller inte alltid så snabb som vi kunde önska, säger Lars Björklund.

Totalt bedöms bygginvesteringarna öka med 3 procent i år och 5 procent kommande år. Antalet sysselsatta i byggindustrin kommer därmed att öka med 17 000–20 000 till utgången av 2011. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) kommer hela sysselsättningsnedgången från hösten 2008 till hösten 2009 då ha hämtats igen. Skanska räknar med att successivt under ett år framöver nyrekrytera mer än 2 000 personer inom alla delar i byggkedjan inom den svenska verksamheten.

– Vi har ett stort rekryteringsbehov just nu och behöver duktiga människor som vill jobba inom bygg, säger Lars Björklund.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons