Annons

Lars Magnusson:Nyöversättning hittar delvis ny Max Weber

Max Weber (1864–1920).
Max Weber (1864–1920). Foto: TT

Kanske hade samhällsvetenskapen sluppit en massa ofruktbart käbbel mellan sociologi och nationalekonomi om inte spanska sjukan hade ryckt bort den numera kanoniserade Max Weber i förtid för 100 år sedan. Nu finns en nyöversättning av hans ofullbordade ”Wirtschaft und Gesellschaft”.

Under strecket
Publicerad

När Max Weber dog för nästan exakt 100 år sedan, den 14 juni 1920, gjorde han det så gott som bokstavligen i katedern. Efter att ha föreläst intensivt för ekonomistudenterna vid Wiens universitet hade han känt sig krasslig. Efter bara några dagar var han död. Han hade fallit offer för den tidens stora pandemi, spanska sjukan, med den fatala komplikationen svårartad lunginflammation. 

Vid sidan av att föreläsa var Weber då mitt uppe i korrekturläsningen av ett manuskript som han varit mer eller mindre sysselsatt med under minst ett årtionde. Det skulle komma att publiceras på tyska två år efter hans död under titeln ”Wirtschaft und Gesellschaft”. Vid Webers död var verket ofullbordat och bestod dels av några inledande kapitel som Weber själv hade läst korrektur på, vissa stolpliknande partier samt några äldre manuskript som Webers fru Marianne hade plockat samman. I sin slutgiltiga utformning, utgiven på engelska under titeln ”Economy and society” 1968, hade verket växt från ett av författaren själv godkänt korrektur på några hundra sidor till mer än 800 sidor. Många tidigare otryckta manuskript från och med 1890-talet hade inkluderats – skrivna före det slutgiltiga korrekturet. På svenska gavs ”Ekonomi och samhälle” ut i tre volymer 1983–87.

Annons
Annons
Annons