”Nynäs har inte medgivit någon skuld”

Med anledning av artikeln ”Nynäs erkänner kartellmedverkan” har Nynäs AB begärt följande genmäle: SvD svarar: Citatet är korrekt återgivet. I detta medger Nynäs för första gången att man samarbetat med en konkurrent och att det inte varit riktigt att göra så. Om det däremot är ett brott mot konkurrenslagen avgörs i domstol vid en eventuell stämning från konkurrensverket. SvD beklagar om rubriken kan ha uppfattats annorlunda. Vad gäller citatet har Nynäs vd inte begärt att få granska det, vilket han självklart fått om önskemålet framförts. Anna Körnung, Chef Näringsliv

Under strecket
Publicerad
Annons

I lördagens tidning (den 18 september 2004) publicerades en artikel med rubriken ”Nynäs erkänner kartellmedverkan”. Artikeln är gravt missvisande och speglar inte på något sätt Nynäs inställning till den av Konkurrensverket genomförda granskningen av bitumenmarknaden som artikeln beskriver.
Nynäs har inte medgivit någon skuld och anser sig inte ha agerat otillbörligt. Svenska Dagbladet har därför vilselett sin läsarkrets.
Såväl rubrik som inledning i ingressen är felaktiga och stämmer inte överens med vad Nynäs uppgivit i intervjun. Även de citat som tillskrivs Dan Daggenfelt, vd för Nynäs AB, är missvisande. Dan Daggenfelt bereddes aldrig möjligheten att granska sina citat innan publicering.

Dan Daggenfelt, vd Nynäs AB

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons