Annons

Nyckelordet har ändrats från jämlikhet till företagande

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

1960- och 1970-talen var en tid då kulturen skulle demokratiseras. Mottot ”Ut med estetiken och in med politiken” användes flitigt. 1974 års kulturproposition betraktade också kulturpolitiken som ett instrument för att skapa ett jämlikt samhälle. Vår tids kulturproposition pläderar däremot för samarbete mellan kulturliv och näringsliv. Nyckelordet är inte längre jämlikhet utan entreprenörskap eller företagande.

Aktuell då som nu är emellertid frågan huruvida staten eller marknaden ska fastställa villkoren för kulturlivet, konstaterar den nydisputerade historikern Johan Bergman i sin avhandling ”Kulturfolk eller folkkultur?” (Boréa, 360 s). Frågan om vem som ska bestämma inom kulturpolitiken tycks således stå för kontinuiteten, medan svaren, orden och ideologierna förändras.

Annons
Annons
Annons