Nyckelharpa kan bli ny nationalsymbol

Återigen har en motion lämnats till riksdagen om att utse nyckelharpan till svenskt nationalinstrument. Förra gången, 2001, ledde det till debatt i SvD. Igår invigde Musikmuseet utställningen Ton och nation, som ett inlägg i diskussionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

”Behöver vi fler nationalsymboler? Och i så fall varför” står det bredvid svenska flaggan på Musikmuseets nya utställning.
Riksdagen har ännu inte tagit ställning till den senaste motionen om att nyckelharpan bör upphöjas till svenskt nationalinstrument. Men redan på 1800-talet fördes diskussionen: ”...fornsvenskarne stundom tågade fienden till mötes under spel på nyckelharpan. Ty äfven detta nationalverktyg mäktade egga våra förfäders krigiska sinne.” (Mankell, 1864.)
Under de senaste fem åren, trots - eller på grund av? - globaliseringen, har det motionerats inte mindre än tre gånger i frågan.

Många länder har nationalinstrument, mer eller mindre officiella. En del har utsetts av makten. Saz baglama utropades till turkisk nationalsymbol av Kemal Atatürk och den danske statsministern Stauning försökte lansera bronsluren, men den fick av kanske förståeliga skäl aldrig något större genomslag. I andra länder växer det underifrån. Steelpan, förbjudet i Trinidad/Tobago en gång, är i dag officiellt
instrument.

Annons
Annons
Annons