Annons

”Nyckelbiotoperna är inte rättssäkra”

Just när en familj som äger skog behöver inkomst från sitt skogsbruk, hittar Skogsstyrelsen nyckelbiotoper i skogen de tänkt avverka. Skogsägare blir en oskyldigt drabbad tredje part när deras skog listas som nyckelbiotop, skriver företrädare för SD i en replik till Naturskyddsföreningen.

Publicerad
I förhandlingarna mellan C, MP och S tycks man ha enats om en linje beträffande ägande- och brukanderätt som påminner om den linje som M, KD och SD står för, skriver artikelförfattarna Mats Nordberg (SD) och Runar Filper (SD).
I förhandlingarna mellan C, MP och S tycks man ha enats om en linje beträffande ägande- och brukanderätt som påminner om den linje som M, KD och SD står för, skriver artikelförfattarna Mats Nordberg (SD) och Runar Filper (SD). Foto: Vidar Ruud/TT

Johanna Sandahl, SNF, skriver på SvD Debatt 10 januari att M:S, KD:s och SD:s ställningstaganden mot nyckelbiotopsinventering i skogarna är obegripliga, trots att hon efter många års debatter i frågan torde ha full insikt i orsakerna.

I förhandlingarna mellan C, MP och S tycks man ha enats om en linje beträffande ägande- och brukanderätt som påminner om den linje som M, KD och SD står för, skriver artikelförfattarna Mats Nordberg (SD) och Runar Filper (SD).

Foto: Vidar Ruud/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons