Annons

Nyanlända ska inte fastna i utbildning

Nyanlända invandrare ska inte behandlas som offer och förpassas till ändlösa utbildningsåtgärder. Det handlar om människor med olika förmågor och kompetenser som behövs i samhället. Det är ett resursslöseri att inte ta tillvara på människors potential. Det skriver ministrarna Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag (FP).

Under strecket
Publicerad

Idag och imorgon pågår en konferens i Stockholm om etableringsreformen. Med etableringsreformen inför vi något som länge saknats i svensk integrationspolitik. En tydlig arbetslinje istället för att människor slussas till socialkontoret. Och nyanländas utbildningsbehov kartläggs direkt. Självklart måste reformen följas av ytterligare åtgärder.

En viktig pusselbit är en reformerad undervisning i svenska som bereder vägen till arbete. Många utbildningar har fungerat väldigt bra med engagerade lärare och tydliga mål, andra har fungerat mindre bra.

Annons
Annons
Annons