Annons
X
Annons
X

”Nyanlända måste kunna få resa kollektivt”

För många asylsökande och nyanlända är det omöjligt att delta i språkundervisning eller något annat i samhället, eftersom de inte har råd att köpa biljett till pendeltåg eller buss. Vi vädjar till SL att göra verklig skillnad för integrationen, skriver flera volontärer gemensamt.

(uppdaterad)
Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | INTEGRATION

De flesta är överens om att vi måste underlätta integrationen av alla som kommit till Sverige för att söka skydd. Just nu debatteras det flitigt om hur integration och etablering bäst uppnås. De flesta är dock överens om att det är avgörande att nyanlända snabbt lär sig svenska och blir del av det svenska samhället.

Det är därför viktigt att de redan under asylprocessen börjar lära sig svenska och träffar svenskar. SFI erbjuds endast till de som har fått asyl. Eldsjälar engagerar sig just i språkfrågan genom att ge gratis kurser och skapa olika mötesplatser mellan svenskar och asylsökande/nyanlända. För att asylsökande ska kunna delta i dessa aktiviteter måste den enskilda individen de facto kunna ta sig ifrån boendena för asylsökande.

Ett oöverstigligt problem i sammanhanget är att ersättningen om upp till 24 kr per dag plus mat och logi eller upp till 71 kr med eget ansvar för mat (samma nivå som 1994) inte räcker till resor med kommunal kollektivtrafik. Inte ens om de avstår från allt ifrån tandkräm och tvättmedel, till läkarbesök skulle ersättningen räcka till en 30-dagarsbiljett med SL.

Annons
X

I våra möten med asylsökande hör vi att de inte kan delta i aktiviteter och har svårt att nyttja de läkartider de får, då de inte kan ta sig dit. Många är, och kommer att förbli isolerade om inte något görs. Det är förbluffande – att dessa personer som det så friskt debatteras om hur de bäst ska integreras, i flera fall inte ens fysiskt kan lämna sina boenden för att delta i relevanta forum för att de saknar färdmedel. Det gör vägen till integration i det svenska samhället lång och vägen till arbete ännu längre.

I nuläget kan de 26 kommunerna i Stockholms Läns Landsting välja att bekosta asylsökandes SL-biljetter. Det är ett system med risk för att vara kostsamt och orättvist då kommuner inte gör på samma sätt. Alternativet vi förespråkar är att landstinget accepterar en nästan obefintlig utebliven intäkt genom att erbjuda alla asylsökande gratis resor med SL. För att undvika extra belastning för alla resande till och från arbete bör det gälla endast under lågtrafik.

Vi skulle därmed ge den enskilda individen den fysiska möjligheten att lämna boendena, skapa kontakter och ge dem en chans att ta del av utbildning och arbetsmarknad.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Rent tekniskt föreslår vi att giltiga LMA-kort (bevis på att de är asylsökande) används som färdbiljett, vilket skulle innebära ett minimum av administration för berörda myndigheter samt inga extra kostnader för SL.

  Vi uppmanar SL och Stockholms Läns Landsting att göra en betydande skillnad för integrationen och bli viktiga förebilder för andra. Ni kan göra en avgörande skillnad för den enskilda individen och för hela samhället. Vi volontärer uppmanar er att ta den chansen.

  Karin Persson

  Lina Andersson

  **Liisa Korvenranta **

  Marisol López

  Annons
  Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X