Annons
X
Annons
X

Snabbspår för nyanlända lärare kan öka belastning

Nyanlända med erfarenhet eller utbildning som lärare och förskollärare får ett snabbspår för att kunna undervisa i Sverige. De snabbaste ska kunna bli lärare i Sverige efter ett år i spåret, och delar av utbildningen ska ges på arabiska. Lärarnas riksförbund befarar dock ökad belastning på lärare när nyanlända ska praktisera.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Foto: Henrik Montgomery/TT

Snabbspåret innebär att olika utbildningsinsatser och praktik läses parallellt. Utbilding på universitet eller högskola ska till stora delar ges på arabiska, eftersom många av de som kommer att gå snabbspåret väntas tala det språket. Förslaget har tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Hittills har nyanlända med lärarerfarenhet behövt gå en full lärarutbildning på fyra till fyra och ett halvt år, efter att ha lärt sig tillräcklig svenska.

– Idag har du i praktiken ett system där du ställer krav på svenska språket när du ska börja din utbildning. De som då är lärare och har god ämneskunskap, men av naturliga skäl inte kan svenska, kommer aldrig in på lärarutbildnigen. Det rimliga är att det kravet ska ställas när man ska börja jobba med lärarlegitimation. Det blir en förändring, att man ska få språket genom sin utbildning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I snabbspåret tros de snabbaste kunna bli behöriga lärare på runt ett år.

Annons
X

– Hur snabbt det går kommer vara väldigt olika för olika individer beroende på vilken utbildning man har i bakgrunden och hur snabbt lär man sig svenska. Men med snabbspåret kan de som är snabbast komma igenom på ett år, säger Gustav Fridolin.

Han pekar på att lärare från Syrien generellt håller hög internationell standard när det gäller kunskaper i matematik, medan nyanländas kunskap om till exempel svensk samhällskunskap är begränsad.

Enligt ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson kommer snabbspåret inte innebära att kraven på de nyanlända lärarna för att få lärarlegitimation är lägre än på andra.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är viktigt att vi säkerställer kvaliteten i det här och därför är jag glad att universiteten och högskolorna är en väldigt aktiv part. Det kommer att göras individuella bedömningar på vad man behöver komplettera med och hur man får godkänt för att ha nått det som motsvarar en svensk lärarexamen som är grunden till en svensk lärarlegitimation, säger hon.

  Förslaget har tagits fram tillsammans med arbetsmarknadens parter, däribland Lärarnas riksförbund. Anders Almgren, förste vice ordförande, befarar dock ökad arbetsbelastning på lärare när nyanlända ska göra praktik.

  – Vi är i grunden väldigt positiva till det här, men ser också faror. Våra medlemmar är rätt tungt belastade. På alla nivåer försöker man minska arbetsbördan och nu blir det ytterligare en arbetsbörda. Tar inte huvudmännen sitt ansvar för att ordna det finns risken att det blir ett dåligt mottagande.

  I april börjar de första nyanlända läsa snabbspåret vid Stockholms universitet. I år kommer det att finnas 420 platser tillgängliga och nästa år 720. Nyanlända som vill delta måste ha en examen som lärare eller förskollärare.

  Enligt Gustav Fridolin finns idag 1900 nyanlända med lärarexamen som har uppehållstillstånd.

  Annons

  Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

  Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X