Annons

Nyanlända bör få stöd i fem till sju år

För nyanlända flyktingar bidrar staten med ett etableringsstöd under två år. Men detta stöd bör istället gälla under fem till sju år, vilket är den tid som i praktiken krävs för att skaffa sig en egen försörjning, skriver riksdagsledamöterna Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz (S).

Under strecket
Publicerad

I Syrien råder det krig. Människor förföljs, torteras och mördas och ingen har kunnat undgå att situationen är fruktansvärd. Mot bakgrund av det enorma mänskliga lidande som situationen framkallat är det fullt förståeligt att flyktingströmmarna från landet kommer att öka och Sverige skall självfallet även fortsättningsvis ta ansvar och hjälpa människor att komma till trygghet.

Men för att mottagandet skall bli bra krävs att alla landets kommuner solidariskt ställer upp. Så är långt ifrån fallet idag och så har dessvärre inte varit fallet under mycket lång tid.

Annons
Annons
Annons