X
Annons
X

Karl Steinick: Nya världen kräver nya värden

Uttrycket radikal i samband med islam är något som kan få de flesta ickemuslimer att känna obehag, medan reform för många muslimer låter misstänkt. Hur går det då om man sätter samman dessa båda ord till ett begrepp?

Den inte helt okontroversielle predikanten
Tariq Ramadan, numera professor i Storbritannien, har gjort just detta och givit sin senaste bok titeln
Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation (Oxford University Press, 372 s). Helt förvånande är det inte eftersom författaren sedan länge är ansedd som förespråkare för det som brukar benämnas euroislam, det vill säga en anpassning av muslimskt tänkande, och inte minst praxis, till europeiska samhällsförhållanden. Just det begreppet, framför allt omh uldat av ickemuslimska opinionsbildare, är emellertid tämligen problematiskt om man skrapar lite på den slagordsmässiga ytan. Det antyder någon form av standardislam rymlig nog för att passa alla, vilket antagligen innebär ingen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X