Annons
X
Annons
X

Nya utmätningsärenden mot Saab

I dag fylldes Saab Autmobiles skuldlista hos Kronofogden på med sex nya fordringsägare som har rätt att få sina fordringar utmätta hos Saab. Samtidigt försvarar Saab de höjda styrelsearvodena.

Av TT
(uppdaterad)

– Men det rör sig inte om några stora belopp, säger Hans Ryberg, enhetschef på Kronofogdens verkställighetsförvaltning i Uddevalla, till TT.

Sedan tidigare ligger 16 ärenden i så kallad utmätningsfas hos Kronofogden, som nu alltså fyllts på med ytterligare sex stycken.

Vid midnatt natten till torsdagen förföll 4,7 miljoner kronor till betalning, bland annat 4,4 miljoner gällande underleverantören Kongsberg Automotive.

Annons
X

Totalt handlägger Kronofogden ett 90-tal ärenden med fordringar på totalt 163 miljoner kronor på Saab.

De närmaste två veckorna ska Kronofogden driva in över 40 miljoner kronor, vilket riskerar att påverka löneutbetalningarna om inte Saab får in ny finansiering.

Kronofogden har rätt att mäta ut de bankmedel som man hittar i Saabs kassa.

– Sedan i går eftermiddag har vi en dialog med Saab. Vi gör nu den tillgångsundersökning vi normalt gör, men Saab är ju ett så mycket större företag med många dotterbolag, säger Hans Ryberg på Kronofogdemyndigheten i Uddevalla, till TT.

Bland annat går man igenom Saab Automobiles balansräkning post för post.

– Saab har ju upplysningsplikt så de får upplysa vilka tillgångar de har, sedan får vi ta hänsyn till vad som är pantsatt och se vad som är utmätningsbart eller ej.

Kronofogden måste också ta hänsyn till den säkerhet som till exempel förre Saabägaren GM har i form av företagshypotek på cirka 500 miljoner kronor. Men alla bankmedel och även Saabs fastigheter ligger utanför det hypoteket. Det betyder att Kronofogden kan mäta ut de kontanter man finner på olika bankkonton.

– Det lite ovanliga här är att moderbolaget inte äger så många tillgångar, utan de finns i dotterbolagen. De är i sin tur pantsatta till olika finansiärer typ Riksgälden, säger Hans Ryberg.

Dotterbolag som till exempel Saab Tools har satts i pant för de säkerheter som regeringen och EIB har krävt.

Kan du röra dotterbolagens tillgångar?

– När det gäller dotterbolagen så måste man först räkna ut deras värde och se om där finns ett övervärde.

Ett övervärde utöver de panterna?

– Ja, precis. Och då är det moderbolaget som äger dem. Sedan får vi se om de i sin tur överstiger företagshypoteksinnehavarens (GM) rätt. Vanligtvis brukar vi hitta bankmedel i företag om det är pågående verksamhet. Det finns alltid några pengar, men det räcker bara till dem som ligger först i kön, säger Hans Ryberg.

Någon hänsyn behöver inte tas till de anställdas löner, skatter eller underleverantörers krav. Det kan kollidera med kommande utbetalning av augustilönen.

– Det blir en olycklig kollision. Vi måste ta hänsyn till våra fordringsägare, alltså borgenärernas intressen. Och vi arbetar enligt ordningen, först i kön får först betalat. Det är därför de fyra ärenden, bland annat Kongsberg, som förfallit nu, teoretisk nu kan få utmätta bankmedel om det nu finns något på kontona, säger Hans Ryberg, enhetschef på Kronofogdemyndigheten i Uddevalla, till TT.

Han har fått ta emot många telefonsamtal på torsdagsmorgonen från Saabanställda som är oroliga för lönen som kan utebli.

Är det svårt att förklara ert jobb?

– Ja, det är det. Men de är nog mest arga på Victor Muller.

Får även du klä skott som tjänsteman?

– Ja, det blir ju så.

Vad säger de till dig?

– Att de inte klarar livet. De orkar inte med ytterligare ett lån på banken om lönen uteblir.

Samtidigt väcks frågetecken kring ägarbolaget Swedish Autombiles styrelse som beslutat att ge sig själv mycket rejäla lönelyft.

Höjningen försvaras dock av Saabs informationschef Eric Geers.

– Ersättningarna höjdes för att vara i linje med det mycket större ansvar styrelseledamöterna fick i och med att Saab köptes och för att stämma överens med nivåerna som nya ledamöter fått. Styrelsen gör ett enormt jobb för att säkerställa Saabs framtid, säger han.

Det beslutades också att de höjda arvodena skulle betalas ut retroaktivt från när Saab Automobiles köptes den 23 februari 2010. För ordföranden Hans Hugenholtz handlade det om ett lyft från cirka 140 000 kronor 2009 till runt 900 000 kronor.

Styrelsen utgörs av tre ledamöter: ordförande Hans Hugenholtz samt ledamöterna Maurizio La Noce och Alexander Roepers. Enligt utdrag från holländska handelskammarens register, som TT tagit del av, har det inte skett några avhopp från styrelsen sedan bolagsstämman.

– Det har felaktigt beskrivits som att bara ordföranden är kvar, men det är fel. Alla sitter kvar, säger Eric Geers.

Trollhättan TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X