Annons

Denis Searby:Nya texter av Arkimedes – heureka!

De texter av Arkimedes som sedan tio år granskas av ett team avlockas nya hemligheter. Arbetet beskrivs i den populärvetenskapliga pärlan ”The Archimedes Codex”, och om författarna tolkar avnittet om oändlighet rätt måste matematikens historia skrivas om.

Publicerad

Den 29 oktober 1998 var en bra dag för auktionshuset Christie’s i New York. En mögelskadad oläslig gammal bönbok på grekiska lämnades till auktion. Utropspriset var 800000 dollar – ett skyhögt belopp med tanke på den rättegång mot bokens ägare som patriarken av Konstantinopel hade inlett dagen innan. Patriarken hävdade att boken tillhörde patriarkatet och processen såg ut att bli utdragen. Trots tvisten uppstod en intensiv budgivning mellan två parter: företrädare för den grekiska staten och en anonym amerikansk miljardär. Boken klubbades för två miljoner dollar. På så vis rubbades den grekiska statens cirklar av en namnlös jänkare.

Vi vrider tillbaka klockan till 1846. Cons­tantin von Tischendorf – känd som upptäckaren av bibelhandskriften ”Codex Sinaiticus” – befann sig i Konstantinopel (nuvarande Istanbul). Alltid på jakt efter värdefulla handskrifter botaniserade han i patriarkens bibliotek men fann ”inget av intresse utom en palimpsest med matematiska texter”. Denna palimpsest (alltså en handskrift vars ursprungliga text har skrapats bort och ersatts med en ny) var till och med så pass intressant för den fingerfärdige von Tischendorf att han fick med sig ett blad ur den. Bladet finns numera i universitetsbiblioteket i Cambridge.

Annons
Annons
Annons