Annons
X
Annons
X

”Nya tekniken utmanar svenska modellen”

I stället för att anlita företag byter allt fler människor tjänster med varandra via plattformar på nätet. Den så kallade delningsekonomin är här för att stanna och växer i en rasande takt. Det stöper om stora delar av samhällsekonomin och får omfattande politiska konsekvenser, skriver forskarna Christofer Laurell och Christian Sandström.

Brian Chesky är en av grundarna till Airbnb, en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende.

Brian Chesky är en av grundarna till Airbnb, en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende. Foto: Eric Risberg/AP

DEBATT | DELNINGSEKONOMI

Ny informationsteknik har potential att omstöpa stora delar av ekonomin. Där det tidigare krävdes ett ­hotell som tillhandahöll bokning, betalning, ett skapande av tillit samt rum har det nu skett en uppdelning. Nu kan onlinemarknadsplatsen Airbnb i stället stå för gränssnitt som möjliggör för främlingar att ­mötas, varpå individer bjuder ut sina boenden. Där det tidigare krävdes långvariga relationer för tillitsbyggande kan främlingar hjälpa varandra i var­dagen via plattformar som Taskrunner.

Just denna typ av separation av aktiviteter medför en enorm skalbarhet. I en tweet från januari 2014 skrev Airbnbs vd Brian Chesky att hotellkedjan Marriott kommer att utöka med 30 000 rum under året, något Brian Cheskys företag kunde göra på cirka två veckor.

Uppdelningen innebär dessutom att delningsmodellen inte kan avfärdas som enbart ett lågpris­alternativ. Airbnb kan erbjuda alltifrån ett studentrum i förorten till ett slott i Frankrike. Vilken hotellkedja skulle klara av att erbjuda samma grad av ­variation utan att kollapsa i operativ komplexitet och se sitt varumärke eroderas?

Annons
X

Nya tekniska lösningar kan ofta ge upphov till orimligt höga förväntningar. Samåkningstjänsten Uber visade exempelvis sådana tecken när den i somras värderades till astronomiska 50 miljarder dollar, en värdering som står i paritet med jätte­bolag som General motors. Men oaktat sådana marknadsreaktioner bör inte delningsekonomin avfärdas som en dagslända eftersom den resulterar i en helt ny form av värdeskapande.

Plattformarna skapar lägre kostnader, mer variation och gör det möjligt att använda outnyttjade ­resurser. Förekomsten av nätverkseffekter innebär också att en delningsmodell kan gå från att vara marginell till helt dominant inom loppet av bara några år. Fler köpare attraherar fler säljare i ett självförstärkande system som kan växa explosionsartat. Vem i Sverige hade hört talas om Uber år 2012?

Delningsekonomin medför som regel ett större utbud på en befintlig marknad, vilket bör leda till lägre priser. Om priset faller under de etablerade aktörernas kostnadsnivå sker rimligen viss utslagning. Fler branscher lär dessutom stå på tur. Kommer hemstädningsföretag att finnas om tio år? Varför kan inte bemanningsföretag ersättas av en plattform där företag köper in arbetskraft i mån av ­behov? Hur skall restaurangbranschen försörja sig om människor istället börjar laga luncher och middagar åt varandra?

En växande delningsekonomi är behäftad med politisk turbulens i flera bemärkelser. Etablerade, reglerade yrken och titlar kan komma att undermineras i alltfler sektorer av samhället. När delningsmodeller för arbetsmarknaden börjar växa kan stora ­delar av den svenska lönebildningen förändras i grunden. Vidare kan skattebasen urgröpas när allt färre har traditionella arbeten utan istället rör sig ut i bytesekonomins gråzoner. Med onlineplattformar som inte vet några nationella gränser kan vi hamna i en katt och råtta-lek där politiken hela ­tiden ligger steget efter.

Delningsekonomin skapar helt nya värden och leder till ett mer effektivt resursutnyttjande. Den är svårstoppad och då snöbollen redan kommit i rullning kan stora delar av ovanstående scenario vara verklighet inom 5-10 år.

Jan Stenbeck sade vid ett tillfälle att ”teknik slår politik”. Om så blir fallet även beträffande delningsekonomin kommer såväl etablerade företag som den svenska modellen att stå inför stora utmaningar.

Christofer Laurell

ekonomie doktor, verksam vid Volante research och Stockholms universitet

Christian Sandström

docent i teknikskiften, verksam vid forsknings­institutet Ratio och Chalmers Tekniska Högskola

Christofer Laurell och Christian Sandström Foto: Privat

Annons
Annons
X

Brian Chesky är en av grundarna till Airbnb, en onlinemarknadsplats för uthyrning och bokning av privat boende.

Foto: Eric Risberg/AP Bild 1 av 2

Christofer Laurell och Christian Sandström

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X