Nya symboler ska hjälpa vinvännerna

Under strecket
Publicerad
Annons

I två år har Systembolaget grunnat och prövat sig fram. Kundpaneler har testats och fått säga sitt, leverantörerna likaså. I dagarna ställs den ut i de drygt 400 butikerna runt om i Sverige: Katalogen.
Det började med ökat öppethållande och fler självbetjäningsbutiker. Nu tar Systembolaget ytterligare ett steg i kundvänlig riktning och även om det från högsta ledningen bedyras att meningen inte alls är att stimulera försäljningen, uttrycker den nya prislistan, katalogen, en ambition och professionalism värdigt ett företag som går på offensiven.

Att motivera sin funktion som ett detaljhandelsmonopol är livsviktigt för Systembolaget - annars riskerar företaget att klämmas ihjäl av liberaliseringsivrare och övriga EU-länders misstänksamhet mot den svenska modellen. När införselransonen dessutom växer, blir det ännu viktigare att förmå konsumenterna att värdesätta ”Bolaget”.
Så därför - en ny katalog. 180 sidor tjock och med en mängd instrumentella texter och symboler som i sinom tid kan göra läsarna till
experter - andra kunder kanske blir, till att börja med åtminstone, lite förvirrade.
Slå upp vilket vin som helst och du informeras om minst 15 olika data och egenskaper - nytt är de symboler, en fisk, en gris, ett älghuvud etc, som visar till vilken mat vinet passar.

Annons
Annons
Annons