Annons

”Nya stambanor långt ifrån tillräckligt”

Foto: Johan Nilsson/TT

Investeringar i järnvägar är extremt långsiktiga. Frågan ryms inte enbart i en ekonomisk kalkyl. Det handlar om vilken mobilitet och hållbarhet vi vill unna framtida generationer, skriver Nils Brunsson och Per Lundin.

Under strecket
Publicerad
Foto: PrivatBild 1 av 1

Klimatkrisen medför stora utmaningar för Sveriges transportsystem. Om nuvarande mobilitet i samhället ska behållas och utvecklas i en fossilfri framtid så krävs stora investeringar i järnvägen, bland annat i två nya stambanor. I en debattartikel i SvD 16/12 pekar tre järnvägsexperter på vanliga missförstånd om dessa banor och på nödvändigheten av att de byggs.

Men det är risk att diskussionen fastnar i frågan om enskilda banor och missar den större bilden. En stor del av järnvägsnätet har fortfarande en standard som inte är acceptabel idag och än mindre i framtiden. Det behövs mycket större investeringar än i två nya stambanor; investeringar som är mer i paritet med dem som gjordes i vägnätet i mitten av nittonhundratalet.

Annons
Annons
Annons