Nya slussens bussterminal stoppas

Stockholm stads detaljplan för den bussterminal som är en viktig del av nya Slussen prövas inte av Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att det tidigare stoppet av planerna för bussterminalen gäller. Beslutet går inte att överklaga.

Under strecket
Publicerad
Annons

Bussterminalen som Stockholm stad planerade att spränga in i Katarinaberget är en viktig del av ombyggnaden av Slussen.  I december förra året upphävde Nacka tingsrätt detaljplanen för terminalen.

Domstolen kom fram till att detaljplanen inte levde upp till Plan- och bygglagens och Miljöbalkens krav på en rad punkter. Bland annat hade staden inte vidtagit vissa åtgärder för att skapa dialog med berörda kommuninnevånare, inte ordentligt redovisat ekonomiska överväganden och heller inte lyckats redovisa hur den nya bussterminalen förhåller sig till andra planer, som till exempel tunnelbana till Nacka.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons