X
Annons
X

Barbro Gustafsson Rosenqvist: Nya sköna världar – nya sköna gudar

Var mellankrigstidens totalitära ideologier – italiensk fascism, tysk nazism och rysk bolsjevism – ett slags religioner? Det menar somliga historiker, som studerat dessa rörelser. I sin inflytelserika bok "Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista" (från 1993, senare utgiven på engelska under titeln "The Sacralization of Politics in Fascist Italy"), presenterade den italienske historikern Emilio Gentile en tolkning av den italienska fascismen som en "politisk religion". Senare har Gentile och andra utvidgat denna tolkning till att även omfatta nazismen och kommunismen.

Sekulariseringen under 1800-talet hade skapat ett tomrum, sopat bort gammal tro och undergrävt förut trygga institutioner, lett till rotlöshet och desorientering. Till synes paradoxalt ledde detta snart till att intresse för religion uppstod på nytt, om än inte intresse för traditionell religion. Det första världskrigets fasor förstärkte krisstämningen, skapade förtvivlan men också hunger efter ett nytt hopp. De totalitära rörelserna, som ofta var icke-kristna eller kristendomsfientliga, tillgodosåg detta behov, en frukt av sekulariseringen, genom att helga – sakralisera – det av människor skapade: främst Staten och Nationen och deras representanter och symboler, men också Tekniken och det moderna i övrigt. Härigenom kunde man påräkna den lojalitet och hängivenhet som förut ägnats religionen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X