Annons
X
Annons
X

Nya skolor ska inte få öka segregationen

REPLIK | LIKVÄRDIG SKOLA

Skolverket visar i en ny rapport hur skolsegregationen och de sociala klyftorna i skolan ökar (
Brännpunkt 4/5). Samtidigt ser vi att resultaten sjunker för femte året i rad. Det är en förskräckande utveckling. Alla elever har rätt till en bra utbildning och staten behöver ta ett större ansvar för det.

Skolverket efterlyser ett politiskt ansvarstagande för att skapa en likvärdig skola. Det ansvaret vill vi ta. Verket lyfter också fram att de negativa konsekvenserna av det fria skolvalet måste motarbetas, exempelvis genom att rekrytera de skickligaste lärarna till skolor där de bäst behövs och att fördela resurser bättre.

Socialdemokraterna har lagt fram förslag både om att kommunerna ska ges i uppdrag att fördela resurser till skolan efter elevernas behov och om en särskild satsning för att attrahera de bästa lärarna till skolor med tuffast förutsättningar. Regeringspartierna har röstat ned dessa förslag.

Annons
X

Skolverket lyfter i rapporten också fram att kamrateffekter och lärarförväntningar bidrar till att skillnaderna mellan skolors resultat ökar. Socialdemokraterna vill därför ge skolorna ett nytt uppdrag, där skolans huvudmän ska se till att grupperna i förskolan och skolan är socialt och etniskt heterogena. Vi vill också att skolor som bidrar till ökad segregation inte ska få tillstånd att starta.

Men frågan om ökade sociala klyftor i skolan går inte att skilja från de ökade sociala klyftorna i samhället. När OECD:s utbildningsexpert Andreas Schleicher nyligen talade på ett socialdemokratiskt seminarium i riksdagen framhöll han att Sverige kan förvänta sig än större problem med sociala klyftor i skolan om klyftorna i samhället fortsätter att växa.

Den moderatledda regeringen har sedan 2006 drivit en politik som ökar de sociala skillnaderna. Om den utvecklingen fortsätter kommer det bli mycket svårt för skolan att kompensera för barnens vitt skilda uppväxtvillkor. För att vända utvecklingen måste också politiken i stort inriktas på att skapa ett samhälle som håller ihop.

IBRAHIM BAYLAN (S)

utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X