Nya rön om depressioner

Svenska forskare kan ha kommit ett steg närmare att förstå orsakerna bakom depression. Forskarna har hittat ett samband mellan ämnet serotonin i hjärnan och en gen som är kopplad till sjukdomen vilket kan innebära nya framtida behandlingar av deprimerade.

Under strecket
Publicerad
Annons

Många svenskar drabbas någon gång i livet av depression. Men hittills har forskarna haft relativt lite kunskap om vad som orsakar sjukdomarna.
Mycket tyder på att deprimerade personer har förändrade nivåer av ämnet serotonin i hjärnan. I dag behandlas därför depression vanligtvis med läkemedel som ökar ämnet.
Men forskare kan nu ha kommit ett steg längre i kunskapen om de bakomliggande faktorerna.

Per Svenningsson och Karima Chergui, vid Karolinska Institutet i Stockholm har tillsammans med amerikanska och franska kolleger hittat samband mellan serotoninsystemet och den så kallade p11-genen som kan kopplas till depressioner.
Enligt studien, som publiceras i det nya numret av tidskriften Science, banar p11-genen väg för ett protein som ökar antalet serotoninreceptorer i cellmembranet.

Annons
Annons
Annons