Nya regler ska motverka skattefusk

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid ett seminarium i går hos Sveriges Hotell- och Restaurang- företagare (SHR) och Hotell- och Restaurangfacket (HRF) presenterade RSV en skiss till hur en schablonbeskattning av branschen kan ske. Nyordningen skulle kunna införas tidigast inkomståret 2004 och innebära en smärre revolution för tiotusentals småföretagare. Rapporten är så nära ett förslag man kan komma även om RSV formellt inte lämnar något konkret förslag utan väljer att hålla dörren öppen.

Schablonbeskattning innebär att man utgår från en schablon och inte de faktiska inkomsterna vid beskattningen. RSV tänker sig att detta skall gälla företag med högst fyra årsarbetare i så kallade kontantbranscher, bland annat just restauranger där skattefusket är väl känt. Man fastställer då för varje bransch en normallön per verksam och helår och andra kostnader enligt branschgenomsnittet. Även momsen skall beräknas schablonmässigt och man skall vara restriktiv med jämkningar av schablonen neråt.
Vad är då fördelarna? Enklare, både för företagen och skatteförvaltningen. Men den stora poängen är att skattefusket och skatteundandragandet skulle minska, menar RSV.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons