Annons

Nya regler krävs när moralisk kompass brister

Att politiska beslutsfattare och höga tjänstemän gång på gång överutnyttjar ekonomiska trygghetssystem minskar tilltron till politiken. Mot den bakgrunden är det rimligt att diskutera behovet av stramare regelverk. Det skriver fyra S-debattörer.

Publicerad

Förra statsrådet Per Nuder och förre statssekreteraren Curt Malmborg är två i raden av socialdemokrater som anklagas för att ha överutnyttjat de trygghetssystem som omgärdar svenska politiker. De gör nu sällskap med andra politiker som till exempel förra finansborgarrådet Annika Billström som konsekvent lagrar intäkter på hög i sitt bolag medan hon uppbär politikerpension.

Nyligen rapporterades också Thomas Östros går, från att för något år sedan ha varit Socialdemokraternas finansministerkandidat, till att bli vd för Bankföreningen. Ytterligare en socialdemokrat, som i samband med Saudi-affären uppmärksammades, är Jonas Hjelms hopp mellan försvarsdepartementet och försvarskoncernen Saab. Håkan Juholts ”lägenhetsaffär” illustrerar också med all önskvärd tydlighet att de regler som omgärdar politiker inte alltid harmonierar med politikers moraliska kompass.

Annons
Annons
Annons
Annons