Annons

Nya regler går ut över villaägarna

Risken är stor att villaägarna kommer att få betala för de hårdare krav som regeringen vill införa för kapitaltäckning. När bankerna ser till att rusta sig kommer bolåneräntorna att öka, skriver Joacim Olsson och Daniel Liljeberg, Villaägarnas riksförbund.

Under strecket
Publicerad

För en tid sedan presenterade finansmarknadsminister Peter Norman nya kapitaltäckningsregler som innebär att kravet på kärnprimärkapital för de fyra stora systemviktiga bankerna – Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – från och med 2013 ska höjas till 10 procent av riskvägda tillgångar. Därefter ökar kravet till 12 procent från 2015. De svenska kraven blir därmed 5 procentenheter tuffare än vad Basel III kräver. På det här sättet vill regeringen säkerställa att systemviktiga banker är stabila och inte hotar den övriga samhällsekonomin genom orimligt risktagande.

Alla inser att de tuffare kapitaltäckningsreglerna innebär att bankerna behöver samla in mer kapital. Villaägarna utgör en stor del av deras kundbas och det ligger i farans riktning att de får betala för de hårdare kraven genom ökade bolånemarginaler. För att motverka det säger regeringen att man ska följa bankernas hantering av de nya reglerna noga. Bland annat med hjälp av Finansinspektionen.

Annons
Annons
Annons