Nya polisserier minner om Job

Under strecket
Publicerad
Annons

0 Missa inte
... Morden i Midsomer. Nu är sommaren här.
0 För övrigt
... anser jag att TV 4 borde lära sig av danska reklamkanalen TV2, som avslutar sina filmtrailrar med vinjetten ”En go film uden avbrydelser”.
Televisionen är inte bara ett suveränt underhållnings- och informationsmedium, den skänker även ro. Under sommaren ersätter SVT söndagens direktsända högmässa med ett kortare program, Sommarandakt, som leds av Linda Annersten. Andakten rymmer liturgiska element (bön, välsignelse), fridfull musik (psalmer och gospels framförda live, Esbjörn Svenssons piano i vinjetten) och ett samtal.
Programmet sänds från ett kapell i Västerbotten. Redan inramningen ger en bild av det kosmiska drama där människan är inskriven. Annersten och hennes gäst blickar in i kameran, medan vi som tittare växelvis ser de samtalande och den vackra naturen med insjön och en grön horisontlinje. Så avtecknas människan mot något större, liksom samtalet.

Linda Annersten fullgör sina plikter som präst, men hon profilerar sig
också medialt; som programledare är hon ett fynd. Hon ställer korta, koncisa och väl genomtänkta frågor som ringar in ett problem och för diskussionen framåt. Om så behövs väver Linda Annersten in en mild invändning i frågan, som i förra söndagens samtal med Alice Bah Kuhnke. Men hon korrigerar inte sina gäster. Så fjärran den intervjukultur som annars odlas på tv (SVT, TV4, TV 8) där programledarna använder gästerna för att få sina egna idiosynkrasier bekräftade.
I söndags talade Linda Annersten med biskop Martin Lönnebo om tröst. Jobs bok var den givna utgångspunkten. Lönnebo poängterade hur fel Jobs vänner hade, när de sökte förklara de olyckor som drabbat Job. Ty lidandet har ingen mening. Gud skapade inget moraliskt universum där allt går ihop, han gav varje människa moraliskt ansvar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons