Annons
Krönika

Anna-Malin Karlsson:Nya ord stoppar inte diskriminering

Publicerad

”Vad får man säga egentligen?” Språkfrågor om diskriminering handlar ofta om vilket uttryckssätt som är gångbart, eller neutralt. Ofta vill man ha ett godkänt alternativ till ”förbjudna” ord som neger eller handikappad. Ibland tas sådana problem upp i språkspalten, men de kan egentligen sällan lösas. Ett skäl är att kategorierna ofta redan från början är diskriminerande. Vi kan hitta ord som är mer eller mindre stötande, men genom att fortsätta benämna kategorin fortsätter vi i värsta fall diskriminera.

Ungefär detta är budskapet i språkforskarna Lann Hornscheidts och Mats Landqvists bok ”Språk och diskriminering” (Studentlitteratur). De utgår från att det är omöjligt att använda språk utan att kategorisera. Det är så vårt tänkande fungerar. Den synen på språk och språkanvändning brukar kallas konstruktivistisk. Genom att tala och skriva gör vi saker med världen: vi delar in, benämner och värderar. Det är ofrånkomligt.

Annons
Annons
Annons