Annons
X
Annons
X

Nya öppna landskap

En mobil värld i snabb omvandling och förändrade arbetsmetoder skapar nya lokallösningar. Kontorslandskap vinner terräng när det sparas på utrymmet för personalen.

Papperskoncernen SCA:s nya koncernhuvudkontor i Waterfront Building, nära Centralstationen i Stockholm. Linda Thiel, arkitekt på White, gestaltar moderna kontor.

Papperskoncernen SCA:s nya koncernhuvudkontor i Waterfront Building, nära Centralstationen i Stockholm. Linda Thiel, arkitekt på White, gestaltar moderna kontor. Foto: INGVAR KARMHED

En jugendvåning med högt i tak, omstöpt till kontor. Visst kan en sådan arbetsplats ha sin speciella charm. Men ofta är dessa kontor inte så yteffektiva att de fungerar för behoven på dagens arbetsplats.

Yteffektiv är ordet som pekar på att det ska gå att sitta trångt på kontoret och ändå arbeta effektivt, åtminstone i teorin. Nya kontorshus byggs med detta som ledstjärna, så att flexibilitet finns för att i efterhand kunna göra om interiört om personalbehovet ändras för kontorshyresgästen.

Många bolag och organisationer har nu fokus på att kunna få fler anställda i sina lokaler utan att ta större ytor i anspråk, framgår det av en rapport från kontorsutrustningsbolaget Regus och analysföretaget Unwired Ventures. Rapporten tar avstamp i hur kontor kan utformas utifrån den senaste teknikens landvinningar.

Annons
X

Linda Thiel är aktitekt på White i Stockholm och har inriktning på att gestalta moderna kontor. Hon säger att kostnadsperspektivet är viktigt för många kunder. Att utnyttja kontorsytorna på ett effektivt och smart sätt ger också minskad påverkan på miljön.

För uppdragsgivaren Nordeas räkning har hon omformat många av bankens kontorsarbetsplatser och bland annat skapat bibliotekszoner, tysta områden, för koncentrationsarbeten.

Många av hennes uppdragsgivare vill överge traditionella cellkontor och hitta öppnare kontorslösningar. Samtidigt är ofta personalen, van vid eget rum, negativ till att sitta tätt inpå varandra.

–Det är dömt att misslyckas i förändringsarbetet om man inte för dialog med medarbetarna hur man ska få arbetet i ett öppet landskap att fungera. Det måste finnas tydliga spelregler om ömsedig respekt, som till exempel att tala lågt för att störa varandra så lite som möjligt.

Linda Thiel betonar att det måste finnas telefon- och mötesrum så att det inte förs störande diskussioner i kontorslandskapet.

–Utformningen av arbetsplatsen, det sociala navet för personalen, är oerhört viktig. I en säljorganisation är det knappast försvarbart att ha en egen plats, ett eget skrivbord. Många är ute hos kunder och bättre då att på kontoret ha ett antal platser där det går att mata in sin dator.

Papperskoncernen SCA lämnade nu i mars sitt koncernhuvudkontor, i två olika byggnader nära varandra, vid Stureplan i centrala Stockholm för ett nybyggt kontor i Waterfront Building, nära Centralstationen.

–Även om det var tjusiga kontorsrum i en anrik och vacker miljö tidigare var arbetsmiljön inte den bästa. Den främjade inte till samarbete och kommunikation över enhetsgränserna, säger SCA:s personaldirektör Gordana Landén.

Fortfarande dominerar dock egna rum för personalen på det nya huvudkontoret. Gordana Landén motiverar det med att många är specialister, i behov av att i lugn och ro rikta in sig på sina särskilda frågeställningar och att det därmed är bättre att sitta enskilt.

Utformningen har samtidigt inriktats på att kontorsmiljön ska uppfattas som öppen. Därför finns bland annat glasväggar mot gemensamhetsutrymmena.

Gordana Landén ser kontoret som yteffektivt. Ett lyft jämfört med tidigare kontorslokaler är att medarbetarna nu är samlade på två kontorsplan nära varandra. Det finns dessutom utrymme för att växa personalmässigt i lokalerna om det behovet uppstår.

–Kontoret uppfyller alla de krav vi har, även miljö- och hållbarhetsmässigt. Kommunikationen medarbetare emellan underlättas. Det finns gott om plats för representanter för våra olika affärsområden att träffas här. Mötes- och konferensrum kan även användas när vi tar emot våra kunder.

Annons
Annons
X

Papperskoncernen SCA:s nya koncernhuvudkontor i Waterfront Building, nära Centralstationen i Stockholm. Linda Thiel, arkitekt på White, gestaltar moderna kontor.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X