Nya ministern måste se diskrimineringen

Arbetsmarknadspolitiken behöver innovativa lösningar som gör upp med integrationens största problematik – rasismen. Då räcker det inte med satsningar på att lära sig språket såsom den nya arbetsmarknadsministern vill. Det skriver Isabella Andersson, Ungdom Mot Rasism.

Under strecket
Publicerad

Elisabeth Svantesson

Foto: ANNIKA AF KLERCKER
Annons

Med anledning av Reinfeldts val av Elisabeth Svantesson som ny arbetsmarknadsminister vill Ungdom Mot Rasism skicka med ett par råd. Vi hoppas på att få se en arbetsmarknadspolitik där alla människor har lika möjligheter och rätt att få ett jobb. Det är positivt med en arbetsmarknadsminister som har engagemang i integrationsfrågor men samtidigt skrämmande att Svantesson tidigare förespråkat förslag om ”svenskkontrakt” och skärpta krav på invandrares värderingar utan att först göra upp med fasaden av den svenska snällheten.

Elisabeth Svantesson skrev nyligen på Brännpunkt (
2/9) om att språket är nyckeln till integration. I artikeln presenterades en rad lösningar för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda personer i Sverige. Det är anmärkningsvärt att alla presenterade lösningar fokuserar på kompetensutveckling och stöd till individen när mycket av integrationsproblemen på den svenska arbetsmarknaden är grundade i strukturell diskriminering.

Annons
Annons
Annons