Annons

Nya miljökrav slår mot billig och ren el

Både kärnkraft och vattenkraft står nu i skottlinjen politiskt. Det kommer att påverka industrins möjligheter att investera i Sverige, med färre jobb och lägre tillväxt som följd, skriver Christofer Fjellner (M).

Under strecket
Publicerad

Kärnkraften i Sverige lever under ständigt hot. De rödgröna är oense om mycket, men att kärnkraften ska avvecklas är de i alla fall överens om. Sverige har en energiintensiv industri som är beroende av konkurrenskraftiga elpriser. Osäkerheten i den svenska energipolitiken hämmar investeringar och tillväxt.

Nu hotas även det andra benet i den koldioxidfria svenska energiproduktionen. I början av oktober kom ett delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen, “Tid för prövning”. Där föreslås att all vattenverksamhet som fått tillstånd eller rättigheter före 1999 ska tillståndsprövas på nytt, som om det var en helt ny anläggning. För att få tillståndet beviljat kommer dessutom nya krav på åtgärder att ställas.

Annons
Annons
Annons