Annons
X
Annons
X

Nya miljöförslag från alliansen

Den borgerliga alliansen presenterade i dag sin miljöpolitik för nästa mandatperiod. Arbetsgruppen för klimat och miljö föreslår bland annat att Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Av TT
(uppdaterad)

Arbetsgruppen föreslår också att Sverige ska nå målet om att utsläppen i den icke-handlande sektorn minskas med 40 procent 2020, jämfört med 1990, samt att Sverige 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta. Koldioxidskatter och energiskatter ska även i fortsättningen användas som styrmedel i klimatpolitiken, enligt arbetsgruppens förslag.

– Vi lägger de mest radikala målen i EU för att minska klimatutsläppen och vi tar också de största krafttagen för att både minska de svenska utsläppen till Östersjön och ställa krav på att utsläppen ska minska på andra sidan Östersjön, sade miljöminister Andreas Carlgren till TT.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Alliansens miljögrupp föreslår bland annat hårdare sjösäkerhetskrav för Östersjön, skärpta straff och ansvarsregler för oljeutsläpp och införandet av en ny kustbevakningslag. Sverige ska också arbeta för att inom EU införa en märkning av olja, så att transporterande fartyg kan identifieras.

  Annons
  X

  Gruppen föreslår även successivt högre krav på kommunala reningsverk och att större hamnar ska ha mottagningsanläggningar för toalettavfall för både passagerarfartyg och fritidsbåtar. Större hamnar ska från 2012 erbjuda båtbottentvättar. Förbud mot utsläpp av toalettavfall bör införas.

  Energipolitiskt vill alliansen att Sverige 2020 ska ha 50 procent förnybar energi. Satsning på forskning och utveckling av förnybar energi ska fortsätta och installationer av solpaneler vid ny- och ombyggnationer av fastigheter ska uppmuntras.

  – Det är oerhört tunt på konkreta åtgärder. Det kommer väldigt mycket koldioxidutsläpp ur munnen men inte så mycket handling, säger Miljöpartiets talesman Per Bolund i en kommentar till alliansgruppens förslag.

  Den avgörande skillnaden mellan regeringens och oppositionens miljöpolitik är att de rödgröna baserar sin politik på vad vetenskapen säger krävs, medan regeringen stoppar fingret i luften, hävdar Bolund.

  Socialdemokraternas talesman Anders Ygeman anser att det kom ett viktigt besked från alliansen.

  – Koldioxidskatten kommer att höjas. Men man säger inte med hur mycket eller när. Vi talar om före valet, sade han.

  Han syftar på formuleringen i alliansgruppens förslag om att ”koldioxidskatt och energiskatter fortsatt ska användas som effektivt styrmedel i klimatpolitiken”.

  Vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson tycker att det är ohederligt att inte före valet precisera med hur mycket dessa skatter ska höjas.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X