Annons
X
Annons
X

Nya miljarder – nya hungriga ägare

Nyemissionen i Swedbank innebär att Sparbankerna, Sparbanksstiftelserna och Folksam bildar ett nytt hungrigt ägarblock. Alla tre talar om aktivt ägarskap och gemensamma värderingar. Samtal har redan inletts om hur makten ska utövas i banken. Sparbankerna vill stoppa oönskade strukturaffärer.

Tiden är förbi när toppdirektörerna i Swedbank med sin maktintresserade ordförande Carl Eric Stålberg i spetsen kunde göra lite som de ville på huvudkontoret vid Brunkebergstorg i Stockholm. Höstens kris i Sveriges största bank (sett till antal kunder) som tvingat fram nyemissionen på 12 miljarder kronor kommer leda till en ny ägarsituation i den tidigare tjänstemannastyrda banken. Det i sin tur får effekter som bankledningen kanske inte har väntat sig. Signalerna från de största ägarna går inte att missuppfatta.

– Vi hjälper till med nytt kapital. Nu tänker vi också bli mer aktiva i vårt ägande. Det har vi inte varit tidigare. Vi vill exempelvis absolut inte ha någon strukturaffär som innebär att banden med oss Sparbanker klipps, säger Lennart Ohlstenius, ordförande i Sparbankernas Riksförbund som samordnar de 65 Sparbankerna ute i landet. Sparbankerna har idag 8,9 procent i Swedbank.

Sparbankernas Riksförbund har hållit en låg profil utåt under hösten men bakom kulisserna har de spelat en avgörande roll i spelet om nyemissionen. Det var Lennart Ohlstenius och vice ordförande Erik Hägglöv som kom med idén att fråga Folksam om de ville kliva in som storägare i banken och därmed gå in med ett antal miljarder i nyemissionen. Bakgrunden är att den enskilt största ägaren, Sparbanksstiftelserna med 22 procent av aktierna, har ont om pengar och inte har möjlighet att fullt ut teckna sin andel i nyemissionen.

Annons
X

Lennart Ohlstenius vill tillsammans med de andra två storägarna ha kommandot vid en eventuell strukturaffär ”inte sitta och bli omstrukturerad” som han uttrycker det. Och han sticker inte under stol med varför man vände sig till Folksam.

– Det handlar om värderingar. Vi har samma synsätt på saker och ting. Båda kommer från en tradition med lokal förankring runt om i Sverige. Vi, stiftelserna och Folksam har redan träffats och vi är överens om att ha ett utbyte med varandra i ägarfrågor.

Folksams vd är Anders Sundström, tidigare vd och ordförande i Sparbanken Nord men också före detta socialdemokratisk arbetsmarknadsminister. Anders Sundström rapporterar i sin tur till två styrelser, Folksam Sak där LO-basen Wanja Lundby-Wedin är ordförande och Folksam Liv där den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Nina Jarlbäck är ordförande.

Sparbankerna, Sparbankstiftelserna och Folksam kommer efter nyemissionen, som klubbas på tisdag nästa vecka på en extra bolagsstämma, ha 32,5 procent av rösterna. Blir Sparbankerna och Folksam tvungna att gå in med sitt garantikapital - om nyemissionen inte blir fulltecknad - får de tre ägarna 47,5 procent. Gruppen blir en ny handlingsinriktad ägarkonstellation i Swedbank. Folksams vd Anders Sundström svävar inte på målet:

– Vi vill bli en aktiv ägare, sitta med i valberedningen, tillsätta styrelseledamöter och samarbeta med andra ägare, säger han.

Ingrid Dahlberg, ordförande i Sparbanksstiftelsernas förvaltningsbolag, är inne på samma linje.

– Vi kommer att ta en mer aktiv roll som ägare framöver. Det är ju något som redan skett i och med den här nyemissionen, säger Ingrid Dahlberg, som är positiv till Folksams entré i Swedbank. Även Ingrid Dahlberg hänvisar till gemensamma värderingar.

– Det är naturligt att vi tre kommer att ha en gemensam diskussion om vårt ägande, även om det inte handlar om något formaliserat samarbete, säger hon.

Att svenska storägare, två djupt förankrade i den svenska landsbygden och en i den svenska arbetarrörelsen, nu signalerar att man tänker ta stort ägaransvar kan få konsekvenser för Swedbanks expansion österut, till stor del signerad ordförande Carl Eric Stålberg. Både Folksam, Sparbanksstiftelserna och Sparbankerna poängterar visserligen att de stöder närvaron i åtminstone Baltikum. Samtidigt ligger det nära till hands att tro att det blir mer fokus på den svenska marknaden framöver. Det är också vad flera Sparbanker hoppas på.

– Swedbank behöver ändra på sitt förhållningssätt gentemot oss. De tar oss lite för givet. Ser oss enbart som en distributionskanal istället för en ägare och partner, säger Joacim Lindgren, vd för Sörmlands Sparbank och fortsätter:

– Det faktum att vi nu ställer upp på nyemissionen och skjuter till nytt kapital borde ju stärka vårt förhandlingsläge gentemot Swedbank.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X