Recension

Den moderna barndomen och barns vardagslivNya livssätt förändrar barndomen

Fostran Vår syn på barndomen har förändrats till följd av moderniseringen och institutionaliseringen av barn leder till omsorgsproblem. Professorn i pedagogik Gunilla Halldén redogör för detta på ett perspektivrikt sätt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Barn har alltid funnits. Barndom däremot är en relativt ny företeelse. I äldre tid ingick barnen redan från tidig ålder i familjens arbetsgemenskap och hade sina speciella uppgifter för att trygga dess försörjning. Barndomen som vi känner den i dag, det vill säga, som en skyddad period av livet då det nya släktet under ordnade former skall inhämta kunskaper och erfarenheter för ett framtida ­vuxenliv är en produkt av moderniteten. Med moderniseringen följer ett mera komplicerat samhälle och en värld som ständigt är stadd i förändring. Det är inte möjligt att enbart reproducera tidigare generationers kunskap och erfarenhet för att trygga samhällets fortbestånd och sammanhållning. Det går inte längre att nöja sig med en social process som går i cirkel och där sönerna gör det fadern gjort och döttrarnas liv till förväxling liknar moderns tillvaro.

Med moderniseringen införs ett nytt moment i samhällslivet, ett krav på utveckling och förändring som innebär att varje ny generation förväntas bryta ny mark och öppna nya perspektiv för våra livsbetingelser. Det betyder att uppfostran blir en allt viktigare angelägenhet för föräldrarna, att det blir ett centralt intresse att ge barnen förutsättningar för att förändra både sitt eget och de andras liv. Varje ny generation skall värdera vad den vill ärva från den före­gående och vad den vill förkasta.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons