Hela denna artikel är en annons

Nya lagar påverkar rot- och rutavdraget

Vid årsskiftet trädde nya lagar i kraft som påverkar rot- och rutavdrag. Från och med förste augusti i år utökades rutavdraget med trädgårdstjänster, flyttjänster och IT-tjänster. Inför 2017 finns det några detaljer som är viktiga att koll för att nyttja rot- och rutavdragen korrekt.

Uppdaterad
Publicerad
Från och med första januari i år sänktes rot från 50 procent till 30 procent, det har inneburit att den som köper rottjänster får dra av 20 procent mindre än tidigare. Rot och rut räknas ihop och kan sammanlagt maximalt vara 50 000 kr per år och person.
Från och med första januari i år sänktes rot från 50 procent till 30 procent, det har inneburit att den som köper rottjänster får dra av 20 procent mindre än tidigare. Rot och rut räknas ihop och kan sammanlagt maximalt vara 50 000 kr per år och person.

Från och med första januari i år sänktes rot från 50 procent till 30 procent, det har inneburit att den som köper rottjänster får dra av 20 procent mindre än tidigare. Rot och rut räknas ihop och kan sammanlagt maximalt vara 50 000 kr per år och person.

– Om du vill kontrollera hur mycket du utnyttjat av dina rot- och rutavdrag har Skatteverket tagit fram en speciell app för ändamålet. Du kan även hitta dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

I augusti förändrades rutavdraget med tjänster som trädgårdstjänster, flyttjänster och enkla IT-tjänster. IT-tjänster ger rätt till rutavdrag när de utförs i bostaden. Avdraget gäller arbete som leder till att ta i bruk, installera, reparera och underhålla data på exempelvis läsplattor, persondatorer, tv-apparater, skrivare, scanner modem och routrar. Målet är att få svenska hem mer digitaliserade och på sikt öka digitaliseringen av hela samhället.

Här har Jens Magnusson samlat sina tips kring vad du inte får missa angående rot och rut under 2016.

  • För att få skattereduktionen för arbete utfört under 2016 måste du betala fakturan i år. Betalar du senare får du avdraget först i 2018 års deklaration.
  • Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2016 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2017. Tänk på att du ska ha skatt att kvitta rot och rut mot, annars har du ingen nytta av avdraget.
  • Skattesubventionen är 30 procent på arbetskostnaden för rottjänster. Den som köper rottjänster har en subventionsgrad med 30 procent av arbetskostnaden upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Det innebär att den maximala skattereduktionen kommer att räknas på ett underlag som kommer vara knappt 167 000 kronor per år och person.
  • Rutavdragets maximala storlek är 25 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Subventionsgraden är 50 procent för rut-tjänster med en maxgräns på 25 000 kronor. För personer som är 65 år eller äldre är maxgränsen 50 000 kronor.
  • Om du vill kontrollera hur mycket du utnyttjat av dina rot- och rutavdrag har Skatteverket tagit fram en speciell app för ändamålet. Du kan även hitta dessa uppgifter via e-tjänsten på Skatteverkets webbplats.
    Vill du ha fler ekonomiska tips som kan vara bra att tänka på inför 2017? Läs här.

Från och med första januari i år sänktes rot från 50 procent till 30 procent, det har inneburit att den som köper rottjänster får dra av 20 procent mindre än tidigare. Rot och rut räknas ihop och kan sammanlagt maximalt vara 50 000 kr per år och person.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons