Annons

Nya kraven innebär konkurs för många

Foto: DAVID EBENER/AP
Under strecket
Publicerad

**De två miljöprofessorerna **Jan Darpö och Jonas Ebbesson skriver i sin debattartikel på Brännpunkt (6/9) att de förslag som läggs i Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”i själva verket är högst rimliga”.

De båda försvarar Vattenverksamhetsutredningens mycket kritiserade delbetänkande ”Ny tid Ny prövning” som föreslår att nästan alla, 97 procent, av landets alla vattenkraftverk, små som stora, ska nyprövas. Jan Darpös remissvar på det delbetänkandet var också odelat positivt. De båda delar den inställningen med Kammarkollegiets jurister, länsstyrelserna och Hav- och Vattenmyndigheten. Oroande är också att Jonas Ebbessons förra doktorand Åsa Romson numera är miljöminister. Än mer oroande är att många miljöjurister ser rättsstaten och äganderätten som ett hinder mot att snabbt vidta för tillfället populära miljöåtgärder.

Annons
Annons
Annons