Nya jobb kräver ny politik

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

I en mening går det som regeringen har tänkt sig. Både finansminister Nuder och näringsminister Östros har varit inne på att detta med den höga arbetslösheten löser sig efter hand, i takt med att konsumtionen ökar. I går presenterade Sif en industribarometer som i viss mån pekar i den riktningen. Det finns en del positiva tecken, bland annat en viss ökning på efterfrågesidan. Orderingången väntas öka, exempelvis inom fordonsindustrin och byggsektorn. Men dessvärre dröjer uppgången på jobbsidan. Sif spår inga större förändringar i företagens anställningsplaner.
Under sommaren har det kommit ett antal dåliga näringslivsnyheter. I början av juni kom besked om nerdragningar från Saab, Pfizer och Billerud. Då uttalade sig näringssministern med försiktig optimism: ”Det kommer att bli fler tunga besked framöver, men också nya investeringar som växer fram.” Finansministern konstaterade: ”Vi räknar med att sysselsättningen stegvis och successivt kommer att öka.”
Verkligheten tycks vara en smula motsträvig.
Sif noterar att vinstnivåerna visserligen ökar, men att detta inte ger några större utslag i företagens investeringsplaner. Bland annat noteras att it-företagens vinstmarginaler i allt högre utsträckning skapas genom utflyttning av jobb och expansion i lågkostnadsländer. Sammanfattningsvis är bedömningen i Sif-barometern ganska dyster: ”Trots att vi totalt sett ser en fortsatt positiv utveckling finns det tecken på att den konjunkturuppgång vi noterat i våra senaste barometrar stannat av. Avmattningen syns tydligast i basindustriföretagen, vilket brukar vara ett tecken på en kommande konjunkturnedgång.”

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons