Annons
Krönika

Olle Josephson:Nya interjektioner i skriftspråket, ey!

Publicerad

SPRÅKSPALTEN

Ey, vilka är de nya orden?

Denna text börjar med interjektionen
ey. Interjektioner är utropsord som
ack,
ojsan och
shit, eller svarsord som
ja,
jo och
okej. Redan dessa exempel visar att interjektionerna inte är evigt desamma.

Ändå dyker de sällan upp i nyordslistor. I Språkrådets lista med 40 nyord för 2013 finns 32 substantiv, 7 verb och 1 adjektiv (
satsig). Det är inte konstigt. Substantiv är de mest innehållstunga orden, och nya substantiv, gärna sammansättningar (
budgetstup,
e-sport,
spökgarn), drar blickarna till sig.

Annons

Ja, just blickarna. Substantiv är ofta skriftspråksord. Interjektioner är talspråksord som hittills brukat vänta något årtionde med att visa sig i skrift. Därför är det svårt att säga hur gamla de är i svenskan.

Ey, med troligen turkiskt ursprung, har säkert funnits ett tjugotal år. Det är en uppmärksamhetssignal med ungefär samma funktion som
hörru,
kolla eller
hallå. Det kan inleda en mening: ”Ey, pröva själv att stiga upp kvart i fem.” Eller det kan slutplaceras: ”Jag har planerat framtiden, ey!”

Meh är en annan tämligen ny interjektion. Här är ursprunget ett kraftigt betonat, invändande
men; amerikanskt
meh med axelryckningsbetydelse kan möjligen också ha påverkat.
Meh kan följaktligen bara stå antingen helt för sig själv, ”Meh!”, eller i början av en mening: ”Meh, du är inte så konsekvent.”

En annan inledande invändningsinterjektion är
nämen, känd till exempel från Barbro Lindgrens barnbok ”Nämen Benny!”. I detta och många äldre exempel rymmer
nämen en förebråelse. Men kanske har betydelsen vidgats de senaste åren. En läsare, Karin Rosberg, rapporterar dialoger som ”Hur tror du det är att åka på konstsnö? –Nämen alldeles utmärkt.” I fraser som ”nämen va kul” och ”nämen va snällt” signalerar ordet bara att talaren kommer med en reaktion som den tror att lyssnaren inte förväntar sig – den må sedan vara positiv eller negativ.
Meh verkar däremot signalera att talaren tror sig säga något lyssnaren inte vill höra.

Samtliga interjektionsbelägg utom Karin Rosbergs har jag hämtat från bloggar och Twitter. Där tar nya interjektioner första steget in i skriftspråket. Ännu ett bevis på att nätspråket är skrift på typiska talspråksvillkor: spontant, dialogiskt, ostandardiserat. Vad vi fordom endast hörde blir även synligt, ey!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons