Annons

Nya initiativ för klimatet krävs

EFTER KÖPENHAMN Trots pessimismen efter klimatmötet i Köpenhamn har viktiga steg i rätt riktning tagits. Nu måste vi arbeta hårt för att återta initiativkraften och agera, skriver Storbritanniens ambassadör Andrew Mitchell.

Under strecket
Publicerad

Det finns en allmänt spridd uppfattning – både i Storbritannien, i Sverige och i andra länder – att Klimatmötet i Köpenhamn var ett misslyckande. Det är sant att Köpenhamn inte uppnådde allt vi hade hoppats på, men 2009 var ändå ett år med betydande framsteg. Det är viktigt att vi inser detta när vi utformar våra strategier för framtiden.

Utmaningen är till stor del att behålla denna takt 2010. Men för att kunna göra detta måste vi erkänna att den senaste tidens attacker mot giltigheten vad gäller klimatvetenskapen har skadat allmänhetens förtroende. Detta förtroende undermineras ytterligare av den påtagliga avsaknaden av tydliga internationella överenskommelser om hur vi bäst för debatten framåt.

Annons
Annons
Annons