”Nya höghus förstör bilden av Stockholm”

En bild av Liljeholmskajen med nybyggda höghus, i oktober 2020.
En bild av Liljeholmskajen med nybyggda höghus, i oktober 2020. Foto: Patrik C Österberg/TT

Vid Liljeholmen i Stockholm planeras ett kluster av höga hus upp till 32 våningar. Trots vackra ord om vikten av att värna stadsbilden bygger Stockholms stad allt högre och tätare miljöer, skriver arkitekt Kristina Berglund.

Under strecket
Publicerad
Annons

Nära 1000 bostäder och andra verksamheter planeras i Marievik i Liljeholmen. Bostadsgårdarna kommer att användas för tre förskolor med 12 avdelningar. Solstudierna visar att de höga husen står så tätt att gårdarna blir helt skuggiga under större delen av året, med undantag av några solstrimmor mitt på sommaren. Lokalklimatet påverkas negativt genom att vindarna bryts mot fasaderna ner mot marken och ger långa slagskuggor, blåst och kyla. Ytor för grönska är minimala. För boende i området hänvisas till de blåsiga taken för utevistelse.

Marievik är inte det enda exemplet. Den täta Hagastaden med smala skuggiga gaturum och trånga gårdar möter stark kritik. På Liljeholmen står tre nya bostadshus med sydfasader som vetter mot lodräta bergväggar på mindre än två meters avstånd med otillräckligt sol- och dagsljus i lägenheterna som följd. Reaktionen mot forna tiders ohälsosamma bostadskvarter med trånga bakgårdar, ”bakgårdseländet”, tycks ha fallit i glömska.

Annons
Annons
Annons