Annons

Nya grepp krävs för att främja företagande

Statens utlåningsränta till nyföretagare borde vara lägre än hos en traditionell bank. Räntan bör sättas med hänsyn tagen till den samhällsnytta som en finansiering innebär, skriver professor Lars Oxelheim och doktorand Pontus Engström.

Under strecket
Publicerad

Kampen om jobben i Europa hårdnar. Ungdomsarbetslösheten är rekordhög i många länder och invandringen stor till följd av utom-europeiska krishärdar. I dagsläget finns tecken på att många länder kommer att hemfalla åt att försöka locka till sig företag och jobb från andra länder. Det blir för ett litet land som Sverige därför extra viktigt att skapa en miljö där nya jobb växer fram. I den svenska valrörelsen saknas emellertid kreativa förslag från både regering och opposition kring hur detta jobbskapande ska främjas. 

Jobb skapas bäst i företag, både befintliga och nya, men för att ett företag ska kunna etableras och växa kring en god idé krävs ett riskvilligt och långsiktigt kapital och det är här staten kommer in i bilden. Vi är i grunden tveksamma till staten som kapitalförmedlare. I detta fall kan det dock motiveras då staten, i ett samhälle med brist på riskvilligt kapital, ändå får plocka upp notan i form av ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter och social oro. Till skillnad från de många som i debatten kallar på staten som räddare så förordar vi här en lösning utan statliga subventioner.

Annons
Annons
Annons